EMNER

Ingen rundkørsel i år

Udsættelse åbner for ny forhandling om størrelse

FREDERIKSHAVN:Der bliver alligevel ikke nogen rundkørsel i krydset Hjørringvej-Suderbovej-Knivholtvej i år. Amtet aflyste i sidste uge en åstedforretning med henblik på arealerhvervelse til rundkørslen. Men selv om rundkørslen er taget af anlægsprogrammet i år, så er den ikke droppet, oplyser gruppekoordinator Sv. Erik Pedersen, Nordjyllands Amt. Åstedsforretningen er kun udsat på ubestemt tid. Det hænger sammen med, at amtet og de nordjyske kommuner er i gang med et større vejbytteri, som også berører krydset. Det er meningen, at kommunen skal overtage Knivholtvej fra amtet, mens kommunen skal overtage Hjørringvejs østlige del - fra krydset ved Suderbovej/Knivholtvej. Udsættelelsen af åstedsforretningen indebærer også, at afgørelsen om rundkørslens udformning og dimensionering står relativt åben, siger Svend Erik Pedersen. Amtet ønsker at kopiere skibsskrue-rundkørslen lidt længere mod øst, mens kommunens tekniske udvalg foretrækker en rundkørsel med større radius. Som den første rundkørsel på Frederikshavnsvej i Hjørring. Det bliver - uanset forhandlingerne mellem amt og kommune om vejbestyrelsesforholdene - amtet, der skal betale den nye rundkørsel. Årsagen til omlægningen er, at krydset er registreret som sort plet med seks uheld i perioden 1997-2001.