Ingen sæd til enlige og lesbiske

Argumenter om kernefamilier og ligestilling fløj gennem luften i Folketinget.

Graviditet 1. marts 2003 07:00

KØBENHAVN: De sundhedsmæssige problemer med private sæddonorer kom kun i begrænset omfang på tapetet, da der i går var førstebehandling af et lovforslag om at give enlige og lesbiske adgang til kunstig befrugtning. Således er de en tid endnu henvist til det grå marked eller Nina Storks jordemoderklinik. Den socialdemokratiske sundhedsordfører, Sophie Hæstorp Andersen (S), påpegede dog det paradoksale i, at såvel en cykelsmed som en jordemoder må foretage kunstig befrugtning, mens en læge ikke må. Ellers var det hovedsageligt kernefamilien som samfundets grundpille og ligestilling af homoseksuelle, som var de to fløjes hovedargumenter i debatten. De enlige blev glemt i farten. Sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), startede den borgerlige fløjs forsvar for kernefamilien. - Kernefamilien er den faste ramme i et samfund, hvor barnet som udgangspunkt har ret til en far og en mor, sagde Lars Løkke Rasmussen. Sophie Hæstorp Andersen skød til gengæld med skarpt mod regeringen. - Drømme om far, mor og barn hører til i et gammelt Morten Korch-samfund, og sådan ser verden ikke ud i dag. Det er svært at lovgive mod virkeligheden, derfor er mange er nu tvunget til at gå ud i byen og finde en tilfældig mand, med alle de risici det indebærer, sagde Sophie Hæstorp Andersen. Revision på vej Der var dog bred enighed om, at den nuværende lov er uhensigtsmæssig på mange områder. - Det forekommer mig naturligt, at vi tager en gennemgribende revision af loven. Regeringens plan er at komme med et oplæg til næste folketingssamling, i stedet for plukvis at ændre på paragrafferne, så det igen ender med en gang misk-mask, sagde Sundhedsministeren. Ikke desto mindre blev ændringsforslaget henvist til videre behandling i sundhedsudvalget, og forslagsstillerne håber at en fritstilling af partiernes medlemmer vil bære forslaget igennem ved den endelige afstemning. Trods parternes hårdt optrukne linier var der også plads til et grin i den følelsesladede debat. SF's Kamal Quereshi forsøgte gentagne gange at få de radikales Naser Khader til at uddybe, hvad han mente med den "naturlige metode". Begge var ved at bryde sammen af grin, men det lykkedes ikke at få sat andre ord på naturmetoden. Forsøgene trak dog mundvigene hos de tilstedeværende et betragteligt stykke i vejret for en kort bemærkning.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...