Lokalpolitik

Ingen sag om en borgers behandling er "lille og banal"

AKTIINDSIGT:Borgmester Flemming Jansen kommenterer i Nordjyske Stiftstidende den 16 februar 2005 mit spørgsmål om - hvem der egentlig bestemmer i Pandrup kommune - som jeg stillede i Nordjyske den 15/2-2005. Tak fordi Borgmesteren vil tage sig tid til at kommentere dette. Jeg kan ikke være enig med Borgmesteren i, at det er en LILLE og BANAL sag. Efter min mening, og efter det menneskesyn jeg har, så er ingen sag, der handler om en borgers behandling i det offentlige system, en LILLE og BANAL sag. Det er et menneskes tilværelse, der tales om, og det er noget, som alle bør tage alvorligt. Nu ser jeg jo nok også sagen fra en anden synsvinkel end Borgmesteren, da det jo er mig, der indtil nu, forgæves, har prøvet på at få aktindsigt i sagen vedrørende Åse Højen, for at kontrollere at den er kørt lige efter "bogen". Der jo ikke noget ulovligt i, at kontrollere det offentliges håndtering af en sag, mig bekendt.! Jeg kan da være enig med Borgmesteren i, at det er et godt og relevant spørgsmål jeg stiller, vedrørende hvem der bestemmer i Pandrup kommune, men så hører enigheden også op. Jeg har endnu ikke fået den ansøgte aktindsigt, men det regner jeg med at få indenfor den lovmæssigt fastsatte tidsfrist, da jeg nu har præciseret, hvad jeg ønsker aktindsigt i, da kommunen ikke giver FULD AKTINDSIGT. Sagen er jo slut fra Borgmesterens side. Det er helt i orden for min skyld. Jeg hæfter mig dog ved, at der i svaret fra Borgmesteren er anført - at Pandrup kommune aldrig kunne drømme om, at tvinge nogen på plejehjem, og at hvis borgeren, af den ene eller anden grund, ønsker at komme hjem, står det vedkommende helt frit for -. Såfremt Åse Højen ønsker at komme hjem, så vil det være på sin plads, at kommunen klart tilkendegiver hvilken form for hjælp, der vil blive ydet i hjemmet fra kommunens side. Sluttelig vil jeg anføre, at det kan da godt være, at Borgmesteren anser denne sag for at være LILLE og BANAL, og endda så banal, at Borgmesteren kun svarer efter opfordring, men som den der har det overordnede ansvar i kommunen, synes jeg, at det er ret så beskæmmende, at en Borgmester kalder en sag vedrørende en borgers sygdom for at være LILLE og BANAL. Men det er jo nok et område, hvor Borgmesteren og jeg, ikke kan blive enige. Jeg har mit syn på sagen, og ikke mindst mit menneskesyn, og Borgmesteren har sit syn på sagen, og sit menneskesyn. Det er jo noget, som begge parter er nødt til at respektere i et demokratisk samfund, hvor der er ytringsfrihed, og hvor der også skulle være retssikkerhed. Det sidste har jeg min tvivl om.