EMNER

Ingen sildebords- rekordforsøg i år

Nibes handlende hørte om travlt foreningsår

NIBE:30 mennesker er en pæn flok at samle i stuen derhjemme, men sammenlignet med en skare på omkring 2000 ikke særlig mange. Derfor var man i Nibe meget tæt på rekorden, da handelsforeningen i fjor forsøgte at slå rekorden i "verdens længste sildebord". 2002 personer krævede det, og der manglede kun omkring 30. Nok til rekorden var det således ikke, men ikke desto mindre betegnede formanden, farvehandler Kirsten Sørensen, på generalforsamlingen i Nibe Handelsforening, arrangementet som en kæmpesucces. Derfor var det nærliggende efter generalforsamlingen at spørge formanden, om der i år gøres nyt forsøg på at slå sildebords-rekorden: - Svaret er nej. Det er et meget omfattende arrangement at stable på benene, så selv om det selvfølgelig kunne være fristende, og selv om sildebords-aftenen i fjor var en succes og en stor oplevelse for både arrangør og deltagere, bliver der ikke nogen gentagelse til sommer. Men jeg vil ikke afvise, at vi om nogle år vil gøre et nyt forsøg på at slå rekorden, siger Kirsten Sørensen. Travlt år I sin formandsberetning konstaterede hun i øvrigt, at 2003 generelt blev et travlt år for Nibe Handelsforening, et år præget af byens jubilæum og med en lang række fødselsdagsaktiviteter. Hun fremlagde sin beretning for et talstærkt fremmøde af medlemmer, der blandt meget andet hørte formanden slå fast, at uden et godt handelsliv, ikke så mange tilflyttere og dermed mindre handel. Dermed begrundede hun over for medlemmerne nødvendigheden af, at der er opbakning om foreningen og vilje til at give en hånd med, når rækken af opgaver skal løses. Kirsten Sørensen gennemgik punkt for punkt den lange række af aktiviteter i jubilæumsåret, og hun konstaterede, at de fleste havde været vellykkede og havde flere gange ordet succes i munden. Det havde hun blandt andet, da hun omtalte forsøget på at slå byens egen rekord med "verdens længste sildebord", som hun trods det, at rekordforsøget ikke var lykkedes, godt turde betegne som en kæmpesucces. - Hvor kan man få næsten 2002 mennesker på gaden til en enkelt sildemad, andre steder end i Nibe. Tusind tak til de mange frivillige hjælpere og ikke mindst vore sponsorer, sagde hun. Dyr julebelysning Byens julebelysning fik også et par ord med på vejen, og i den forbindelse omtalte hun problemerne med at få økonomien til at hænge sammen: - Som det fremgår af regnskabet, er det en temmelig stor sum penge, der går til julebelysning, og de penge kunne måske udnyttes bedre på andre fronter i markedsføringen af byen, sagde Kirsten Sørensen, men hun lagde heller ikke skjul på, at den ikke kan undværes i en handelsby som Nibe. Med hensyn til arrangementerne i forbindelse med septembers "tonajt-arrangement", var hun stort set tilfreds, men oplyste, at man på et efterfølgende evalueringsmøde fastslog, at det nok ikke var så god en idé at sprede aktiviteterne rundt i byen, som tilfældet havde været. - Det giver mere effekt at samle aktiviteterne på et af torvene, og erfaringen viser, at folk nok skal bevæge sig rundt til butikkerne fastslog Kirsten Sørensen. Handelsformanden omtalte desuden arbejdet med at skabe en egentlig handelspolitik og en handlingsplan for foreningen og kunne i den forbindelse oplyse, at et udvalg har været i gang med blandt andet at undersøge mulighederne for etablering af en internetportal samt en eventuel inddragning af TV-reklamer i markedsføringen, og at der vil ske noget i løbet af året. Til bestyrelsen var der genvalg over hele linien, og den vil snarest konstituere sig. Kirsten Sørensen venter dog ingen markante ændringer, og er altså parat til at tage endnu en periode i formandsstolen for byens handlende.