Ingen skal lide overlast

EMNER 13. december 2002 07:00

HOBRO: - Det er første gang, Østerskoven får en elev, der er meget voldelig, og nogle af vores medlemmer var usikre på at skulle arbejde sammen med ham. - Men når man er ansat på en døgninstitution, kan man ikke nægte at arbejde med en bestemt elev. Man må klare de udfordringer, der opstår, løbende. Sådan siger Finn Nielsen, faglig sekretær i Socialpædagogernes Landsforbund (SL) i Aalborg efter mødet med Østerskoven og Nordjyllands Amt forleden. - Det var et godt og konstruktivt møde, som også sikkerheds- og tillidsrepræsentanterne deltog i. - Alle var enige om, at det er ledelsens forpligtelse at sørge for, at der er nogen fysiske rammer, der gør personalet trygt, og at personalet uddannes til opgaven. I kraft af, at personalegruppen er stor - der er 80 ansatte på Østerskoven - er der gode muligheder for at tilrettelægge vagtplanen sådan, at det ikke altid er de samme, der skal tage sig af den pågældende elev. - Når der er en elev, der tærer så meget på personalet, kan man rokere lidt rundt i vagterne. Det skal nu tages op i samarbejdsudvalget på Østerskoven. Ingen skal lide overlast, understreger Finn Nielsen. Han kan godt forstå, at personalet på Østerskoven har følt sig usikre. De var ikke forberedte på, at det var den slags arbejde, de kunne blive sat til at udføre. I Østerskovens målsætning hedder det nemlig, at voldelige elever falder uden for målgruppen, fordi personalet ikke er uddannet til at tage sig af dem. - Men sådan en målsætning bør tages op jævnligt, fordi brugergruppen ændrer sig. Virkeligheden er, at eleverne blive mere og mere belastede, påpeger Finn Nielsen. SLs faglige sekretær mener, at sagen med den voldelig elev på Behandlingscentret Østerskoven har været tacklet forkert fra starten. - Personalet blev ikke klædt på til opgaven fra starten. De var ikke forberedte på, hvem han var. Det er også et problem, at eleven blev anbragt på en afdeling sammen med andre - nu har han en afdeling for sig selv. - Ledelsen har givet udtryk for, at man har lært af forløbet, og det opfatter jeg som meget positivt, lyder det fra Finn Nielsen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...