EMNER

Ingen spilleregler

AALBORG:Kan en ansat i Aalborg Kommune, der behandler sager om fleksjob, være medlem af en gruppe på Facebook, som hedder "Fleksjobbere er dovne snyltere"? Ja, det kan han eller hun godt. - Vi har ingen regler for, hvad en kommunalt ansat kan eller ikke kan være medlem af inde på Facebook, siger kommunaldirektør Jens Kristian Munk. Han vil heller ikke forholde sig til hypotetiske situationer. - Vi tager det, som det kommer. Det må være det konkrete tilfælde, som vi skal tage stilling til, siger kommunaldirektøren. Hos Falck og det danske forsvar er man lidt længere fremme. Begge steder arbejdes der med at formulere et sæt spilleregler, der mere vil have karakter af råd og vejledning end decideret regler. - Vi er i gang med at diskutere det. Vi har en mailpolitik og en it-politik, og nu er det naturligt at føre det et skridt videre med Facebook og andre offentlige rum på nettet, siger kommunikationsdirektør Louis Honoré. I Forsvaret har man allerede haft et par uheldige eksempler. En soldat havde lagt billeder af en irakisk krigsfange ind på sin profil, og i et andet tilfælde havde en række soldater fra Flyvevåbnet meldt sig ind i "Gruppen mod muslimer i Danmark". - Her er vi nødt til at skelne mellem de lovlige og ulovlige handlinger. Billedet af krigsfangen var ulovligt, men der er ikke noget ulovligt ved, at soldater giver deres holdninger til kende som øvrige borgere, der benytter deres ytringsfrihed, siger presseofficer Henrik Mortensen. Men at noget ikke er ulovligt er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at det er klogt. - Det svarer lidt til, at man går ned i Føtex med en privat seddel og sætter den op på kundeinformation og skriver, at sedlen i øvrigt kun må læses af afsenderens venner, pointerer Henrik Mortensen. Derfor arbejder Forsvaret på at have nogle gode råd og en vejledning i, hvordan man bør agere på internettet, herunder Facebook. - Kort og godt handler det om at tænke sig om, før man taster, siger Henrik Mortensen og tilføjer, at dette arbejde gerne skulle være færdigt om nogle få måneder.