Lokalpolitik

Ingen spindoktor her

Kommunens informationsmedarbejder er ikke spindoktor

BRØNDERSLEV:Brønderslevs borgmester Jens Arne Hedegaard (V) har ikke nogen spindoktor. Det blev slået fast i det svar, der forelå fra borgmester Jens Arne Hedegaard til formand for den socialdemokratiske gruppe, Arne M. Jensen. På byrådets maj-møde spurgte Arne M. Jensen, om Jens Arne Hedegaard har fået en spindoktor. Han ønskede at vide, om kommunikationskonsulent Mette Krogh Jacobsen beskæftiger sig med at skrive taler til Venstre-møder med mere. Jens Arne Hedegaard slår i svaret fast, at kommunikationspolitikken i kommunen ikke er ændret. - Der er ikke ansat en kommunikationskonsulent med alt, hvad det indebærer af rådgivning om kommunikation, slår Jens Arne Hedegaard fast i svaret. - Kommunikationspolitikken har fokus på at servicere offentligheden bedst muligt blandt andet ved at gøre meget ud af kommunens strategiske kommunikation, således at kommunikationen er målrettet borgerne. - Dette bruges hovedparten af konsulentens ressourcer på, hedder det i svaret. Kommunikationskonsulenten anvender i gennemsnit knapt en halv dag ugentligt på at udforme borgmesterens budskaber i taler til offentligheden - som for eksempel åbningen af Parkfestivalen. - Kommunikationskonsulenten beskæftiger sig ikke med, om mine partipolitiske synspunkter vækker genklang og får opbakning, påpeger Jens Arne Hedegaard. - Ugentligt anvendes der ca. et kvarter på at skrive borgmesterens nyhedsbrev. De uger, hvor der er korte omtaler af Venstre-arrangementer, tager de mindre end fem minutter at lave. - Nyhedsbrevet er en slags åben kalender, så borgere og andre interesserede kan følge med i, hvad borgmesteren foretager sig, og kommunikationskonsulenten skeler ikke til, hvor arrangementet finder sted. Set i lyset af spørgsmålene vil jeg overvej, om der også fremover skal være omtale af min deltagelse i partipolitiske arrangementer i nyhedsbrevet, anfører Jens Arne Hedegaard. Han oplyser, at kommunikationskonsulenten selv sagt ikke beskæftiger sig med partipolitiske opgaver. - Hun (Mette Krogh Jacobsen, red.) er ikke ansat af et politisk parti, men af kommunen. Men i konsulentens stillingsbetegnelse står der nedfældet, at en af vedkommendes vigtigste opgaver er at rådgive og yde praktisk bistand til politikere, ledere og medarbejdere ved formidling af information til borgere og til hinanden. - Det ligger naturligt, at jeg modtager kommunikationsrådgivning, når jeg udtaler mig som borgmester i Brønderslev. Og det vil i øvrigt være gældende uanset hvilken partifarve borgmesteren måtte have, fremfører Jens Arne Hedegaard i svaret. Arne M. Jensen sagde, at han vil forfølgesagen i økonomiudvalget. - Jeg synes ikke det er rimeligt, at borgmesteren skal have en anden service end vi andre. Alle må have samme mulighed, sagde Arne M. Jensen. Arne M. Jensen mener også, at det er forkert at bruge borgmesterens ugebrev til at omtale Venstre-møder. Han henviste til, at ugebrevet har været overskygget af borgmesterens deltagelse i Venstre-generalforsamlinger, kredsmøde i Venstre med mere.