Lokalpolitik

Ingen stordriftsfordele.

Den rigtige størrelse er vigtig

VENDSYSSEL:En sammenlægning af kommunerne Hjørring, Sindal og Hirtshals vil ikke give klare stordriftsfordele i form af besparelser på de kommunale udgifter. En storkommune på i alt ca 57.000 indbyggere når nemlig over den kommunestørrrelse, som er det optimale. Det viser flere rapporter, som er lavet om emnet. Den optimale kommunestørrelse er ifølge en rapport fra indenrigsministeriet 25.000 -35.000 indbyggere, hvilket svarer til Hjørring kommunes størrelse i dag. Derimod er der noget at hente, hvis alene Sindal og Hirtshals slog sig sammen. En sammenlægning af kommuner på omkring 12.000 indbyggere, vil ifølge en analyse give omrkring to procent i besparelse på de kommunale udgifter. Kommunerne kan primært opnå besparelsen i administrationen. Stordriftsulemper Istedet for fordele, kan en storkommune løbe ind i en række ”Stordriftsulemper”, hvis kommunen bliver for stor, og dvs flere end ca. 50.000 indbyggere. -Medarbejderne kan blive så specialiserede, at det bliver svært at omstille sig og være fleksible. -Ledelsen får sværere ved at overskue organisationen og tage optimale beslutninger, kommunikationsvejene bliver længere og mindre klare. -Transportomkostningerne kan mindske mulighederne for at udnytte stordriftsfordele.