Videregående uddannelser

Ingen straf for soldatertid

Spørgsmålet om, hvorvidt unge, der fx har brugt tid på at gøre tjeneste i forsvaret, stilles ringere end andre unge, når de søger ind på en videregående uddannelse, har været fremme i pressen i de seneste dage. Men lad mig starte med at slå fast: Der bliver ingen straf for soldatertid.

Rasmus Prehn

Rasmus Prehn

Sagen er, at der med velfærdsforliget blev indgået en aftale om at give ekstra valuta for adgangsgivende eksamener, der er to år gamle eller derunder. Ideen er at motivere de unge til at søge hurtigere ind og dermed undgå såkaldt ”fjumretid”, hvilket egentligt er et upassende begreb, idet tiden ofte bruges fornuftigt. Konkret ganges karaktergennemsnittet med 1,08, hvis man har en studentereksamen eller lignende, der er taget inden for de seneste to år. Spørgsmålet har så været, om unge, der har brugt tiden i samfundets tjeneste som soldat eller lignende, stilles ringere, når de grundet deres indsats har ringere mulighed for at søge ind på en videregående uddannelse inden for de første to år. Intentionen i aftalen var klart, at der i den konkrete udmøntning skal tages hensyn til netop unge, der gør tjeneste i forsvaret. Ligesom det i øvrigt lå klart i forudsætningerne for aftalen, at unge, der fx har brugt tiden på at tage en faglig uddannelse, ikke skal straffes, hvis de ønsker at læse videre på en videregående uddannelse efterfølgende – typisk mureren, der ønsker at læse til arkitekt, eller elektrikeren, der ønsker at læse til ingeniør. Jeg har på foranledning af den opståede usikkerhed holdt møde med videnskabsminister Helge Sander. Og han er ligesom jeg fuldt ud indforstået med, at der skal tages disse hensyn, når den konkrete aftale skal udmøntes. At hele situationen omkring optagelse på de videregående uddannelser så i øvrigt kalder på en gennemgribende reform, er en anden snak. Syddansk Universitets forsøg med samtaler og skriftlige ansøgninger, synes jeg er spændende, og noget vi fra politisk side skal forsøge at udbrede til det øvrige uddannelsessystem. I en tid, hvor vi har brug for flere – ikke for færre - der tager en videregående uddannelse, mener jeg endvidere, vi visse steder, hvor der faktisk er kvalificerede kandidater, bør udvide optaget.