EMNER

Ingen svær beslutning at lave sø

Preben Drastrup ejer en del af søen, og har samtidig fået erstatningsjord

HALKÆR:Som tidligere medlem af Halkær-Ejdrup Pumpelaug og formand for Folkeforeningen Halkær Ådal har Preben Drastrup været involveret i projektet omkring Halkær Sø på flere fronter. - Det var en nem beslutning, da vi fik erstatningsjord og selv fik lov til at beholde søen, siger Preben Drastrup, der sammen med 14 andre lodsejere ejer en del af søen i dag, som de selv har råderet over i forhold til fiskeri og jagt. - Vi håber, at området bliver brugt fornuftigt af folk, som har lyst til bæredygtig turisme, siger Preben Drastrup. Derfor skal hunde eksempelvis holdes i snor. - Den anden dag var en hund ikke i snor, og den svømmede i søen. Før den hoppede i var der 20 gravænder. De var forsvundet bagefter, fortæller han. Vemodig sidste tur Selvom beslutningen var nem, så var der alligevel et vist vemod forbundet med at lukke det 100 år gamle pumpelaug ned. - Især den sidste gang, at jeg gik tværs over til Folmer på Louisendal Dambrug, og vandet var ved at rejse sig. Vi har alligevel arbejdet på det jord med vores dyr og maskiner, siger Preben Drastrup. Til gengæld er han fuld af entusiasme over projektet med lejrpladsen, som Folkeforeningen Halkær Ådal især har skubbet til. - Amtet ville sælge Halkærgårds parcel til byggegrunde, mens vi gerne ville have en bedre tilgang til området, siger Preben Drastrup. Foreningen bygger nemlig på et princip om bæredygtig udvikling, hvor naturområdet både skal kunne ses og berøres. - Voldstedet ville blive bevaret, men hvis der lå parcelhuse ved siden af, så ville folk alligevel ikke turde gå derover, mener Preben Drastrup. Derfor fik de først Skov- Og Naturstyrelsen med på idéen, og siden blev amtet også overtalt. Lokalbefolkningen har selv medvirket til at rive den faldefærdige Halkærgård ned og bygge den nye lejrplads med shelters. - Det er vigtigt med medejerskab, for så forfalder det ikke. Og som Orla Hav sagde, så kan det ikke lade sig gøre mange andre steder, men vi synes bare, at det er sjovt, siger Preben Drastrup. Projektet er i øvrigt slet ikke færdigt endnu. Der skal bygges flere shelters, og da Halkærgård blev raget ned bjergede foreningen 60 kvadrer. Det er store sten, som stammer fra gamle væltede kirker. De skal eventuelt bruges til at bygge et tingsted på pladsen, men Preben Drastrup tager gerne imod gode idéer.

Forsiden