Ingen tager ansvaret for lægeløse patienter

Region og læge beskylder gensidigt hinanden for at svigte 720 sundbynitter

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Selv om 720 sundbynitter i øjeblikket er uden egen læge, kan de altid henvende sig hos vagtlægen eller en praktiserende læge i tilfælde af akut sygdom. Foto: Henrik Bo

720 lægeløse patienter i Nørresundby resulterer nu i gensidige beskyldninger mellem Region Nordjylland og de praktiserende lægers organisation om, hvem der har ansvaret for, at så mange patienter er havnet i den uheldige situation. - Vi havde en helt klar aftale med lægernes praksisudvalg om, at de ville sørge for midlertidig løsning for de 720 patienter, indtil det lykkedes at finde en permanent løsning. Derfor er det naturligvis skuffende for os, at praksisudvalget ikke er i stand til at leve op til aftalen, siger Jens Winther Jensen, der er sundhedsdirektør i Region Nordjylland. Formanden for de praktiserende læger i Nordjylland og tillige formand i praksisudvalget, Kaj Bernth, Frederikshavn, afviser blankt at have givet regionen sådan et løfte. - Det eneste, vi har lovet, er at gøre et forsøg på midlertidigt at skaffe læger til de 720 patienter. Vi kan jo ikke på forhånd give håndfaste løfter på vore medlemmers vegne, siger han. - Mudderkastning duer ikke - Det er et problem, som vi - regionen og praksisudvalget - må forsøge at løse i fællesskab. Og jeg synes bestemt ikke, det er nogen løsning at gå til pressen og kaste med mudder, sådan som regionen har gjort, tilføjer Kaj Bernth. Situationen med de 720 lægeløse patienter er opstået, efter at en af Nørresundbys praktiserende læger, Niels Hvass Hansen, er gået på pension, uden at det er lykkedes ham at afhænde sin praksis. Det er lykkedes en stor del af patienterne at finde en anden praktiserende læge. Men der er altså stadig over 700, som endnu ikke har fundet én, fordi stort set samtlige læger i Aalborg og Nørresundby har lukket for tilgang af nye patienter. Ifølge Kaj Bernth har praksisudvalget skrevet ud til samtlige læger i de to byer med en appel om at tage imod de 720 patienter. Men altså uden den ønskede effekt. - Man kan heller ikke forvente, at lægerne vil fortsætte med at tage stadig flere patienter ind med stadig mere overarbejde til følge uden at få noget for det, siger Kaj Bernth. Hvorvidt regionen er villig til at drøfte det krav, afviser sundhedsdirektør Jens Winther Jensen at kommentere. - Vi forhandler ikke gennem pressen, siger han. Regionen og lægernes organisation har en aftale om, at de praktiserende læger i Nordjylland skal være parate til at have minimum 1600 patienter hver. Ifølge Kaj Bernth har de praktiserende læger i Aalborg og Nørresundby i gennemsnit cirka 1700 patienter. - Det er lang tid siden, vi gjorde regionen opmærksom på, at der ville opstå problemer med lægedækningen i Aalborg, hvis ikke der blev gjort noget, siger han. Midlertidig løsning på vej I Aalborg og Nørresundby-området er der i alt 94 praktiserende læger. På den baggrund undrer det sundhedsdirektør Jens Winther Jensen en smule, at det ikke skulle være muligt at finde plads til de 720 lægeløse sundbynitter. - Det er jo færre end 10 patienter ekstra i gennemsnit pr. læge, konstaterer han. Samtidig med, at sundhedsdirektøren og lægeformanden er vildt uenige om, hvem der bærer ansvaret for den akutte situation, er de enige om, at de er nødt til at løse problemet i fællesskab. Begge regner med en midlertidig løsning i løbet af et par uger. De er også enige om, at ingen akut syge skal mangle en læge. Akut syge vil altid kunne opsøge en praktiserende læge eller vagtlægen uden for normal åbningstid. Endelig er der også enighed om, at der skal langsigtede løsninger til, for det er en kendsgerning, at rigtig mange praktiserende læger både i Aalborg, Nørresundby og resten af landsdelen går på pension inden for en ganske kort årrække. Her er lægehuse, rekruttering af nye læger og fastholdelsesaftaler nogle af nøgleordene. Men her og nu handler det om at skaffe læger til de 720 lægeløse sundbynitter.