Ingen tegn på stigende tab og hensættelser

Den nordjyske økonomi har det stadig acceptabelt både hos private og erhvervsvirksomheder

AALBORG:- Vi registerer ikke nogen foruroligende tegn på stigende tab og hensættelser på vores nordjyske kunder - hverken de private eller erhvervsvirksomhederne. Det fastslog Erik B. Hansen, nordjysk finanscenterdirektør for Danske Bank, da Danske Bank i aftes havde aktionærmøde i Aalborg Kongres- og Kulturcenter med 2100 deltagere. - Den nordjyske økonomi har det stadig acceptabelt. Hvis vi sammenligner med resten af landet må vi nødtvunget erklære os tilfredse, hvilket jo er store ord i en nordjydes mund, fortsatte Erik B. Hansen. Han tilføjede, at gennem de senere år har Nordjylland været præget af en meget positiv udvikling i både det private og det offentlige byggeri, så byggekranerne har været et naturligt billede i landskabet. - Nordjylland har i forhold til andre landsdele haft det største fald i ledigheden siden 1994. Det er vi selvfølgelig glade og taknemmelige for. På trods af dette har amtet stadig en af de højeste ledighedsprocenter i landet. Vi forventer dog, at ledigheden i Nordjyllland fremover kun vil udvise en begrænset stigning, og dermed vil ledigheden ikke påvirke huspriserne, fortalte Erik B. Hansen. Han understregede på mødet, at Danske Bank i hverdagen er en lokalbank med den landsdækkende banks styrker. Det betyder i praksis, at banken hele tiden arbejder med at tilpasse banken, så den passer til kundernes behov. Det har bl.a. ført til etablering af nye rådgivningscentre og nye finanscentre, hvor både private kunder og erhvervsvirksomheder kan få en særlig kvalificeret rådgivning om finansiering og pengestrømme, som er særligt vigtigt for virksomheder, der handler meget med udlandet. En anden nyhed er Danske Banks lancering af kundepakker, der giver mulighed for at samle de produkter, som kunderne har brug for - eksempelvis Danske Studie til unge studerende. Også Danske Banks ordførende direktør, Peter Straarup, talte på aktionærmødet i Aalborg. Han glædede sig bl.a. over, at Danske Bank-koncernen har formået har få et godt resultat med et afkast, der mageligt kan sammenlignes med de bedste i Norden trods et år med stor uro på aktiemarkederne. - Danske Banks resultat i 2002 er det største nogen nordisk finansvirksomhed har præsteret både før og efter skat, påpegede Peter Straarup.

Breaking
Hjallerup Marked aflyst
Luk