Ingen tiltro

Jeg har boet i Lønstrup i mange år, min far var fisker og fiskede fra Lønstrup.

Alt for ofte har jeg oplevet, hvordan voldsomme storme har taget en ordentlig luns af fiskernes landingsplads og af skrænterne på begge sider af den. Den lille Rubjerg Maarup kommune udbedrede skaderne på bådepladsen, så godt det lod sig gøre, men den havde ikke midlerne til at bygge den nødvendige kystsikring. Først i 1981 efter en orkan havde taget så meget af kysten, at selve Lønstrup by var truet, skete der noget. Anker Jørgensen kom til Lønstrup, statsministeren ønskede at se ødelæggelserne. Nu blev der fra stat, amt og Hjørring kommune givet grønt lys for den kystsikring, vi har i dag. Den har snart holdt i 25 år ved hjælp af den årlige sandfodring. Hvor meget af nordre ende af Lønstrup ville havet ikke have taget uden kystsikring. Nu vil Poul Jakobsen SIC, erstatte kystsikringen med drænrør, han mener, at bølgebrydere og høfter er en skadelig metode, at de endda var skyld i at hans drænrør blev taget af havet i januarstormen 2005. Min mand og jeg færdes meget på strande også ved Nørlev. Her havde Hjørring kommune et forsøg med drænrør, de var gravet ned i stranden fra Skallerup Klit til “Hølskovrenden”, grænsen til Hirtshals kommune. Der er ingen bølgebrydere og høfter på strækningen. Vi var meget i tvivl, om rørene gjorde gavn, for i al slags vejr var der aldrig forskel på‘Hjørring strand med rør og Hirtshals strand uden rør. Forsøget er slut, og de mer eller mindre beskadiget rør gravet op. Enkelte rør er dukket op efter vinterens storme og kan ses på stranden. Med hensyn til drænrør ved selve Lønstrup: Der har aldrig været gravet rør ned mellem Bådepladsen og Harerenden og syd for pladsen mellem Søndre Strandvej og den store bunkers, der ligger et stykke henne af stranden. Det er en meget kort strækning, hvor der både var rør og bølgebrydere. I NORDJYSKE Stiftstidende januar 2002 udtaler Poul Jakobsen: “Der er ingen problemer med kysterosion, hvor der er lerbund og trykudligningsrørene virker ikke ilerbund.” Se på skrænter og strand ved Maarup Kirke, her er der masser af blåler. Havde det ikke været for leret, var kirken forlængst styrtet ned. Kan vi folk i Lønstrup bebrejdes, at vi ikke har selv den mindste tiltro til Poul Jakobsens rør?