Lokalpolitik

Ingen troppede op med en bøtte retteblæk

Sindals høringssvar kan nu sendes afsted

SINDAL:Det høringssvar til Strukturkommissionens betænkning som Socialdemokraterne og Venstre blev enige om at udforme på det seneste økonomiudvalgsmøde bliver der ikke pillet yderligere ved. De øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen har haft svaret til gennemlæsning, og ifølge kommunaldirektør Jens Peter Møller, har ingen ytret ønske om at troppe op på kommunekontoret med en bøtte retteblæk - og dermed kan svaret i sin nuværende form sendes afsted til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Som tidligere omtalt tager høringssvaret udgangspunkt i den brede kommunemodel, hvor man ganske vist gerne ser flere opgaver overført i kommunalt regi, men samtidig peger på flere opgaver, som bør placeres på regional niveau. Ivan Leth (S), S-gruppeformand, påpeger dog overfor NORDJYSKE, at der er tale om en kombination af den brede kommunemodel og den brede amtsmodel, og derfor kan man ikke uden videre konkludere, at høringssvaret dermed lægger op til en storkommune med minimum 30.000 indbyggere, idet amtsmodellen blot opererer med minimum 20.000 indbyggere - en model, som i princippet ville kunne overføres på en fusion mellem Sindal og Hirtshals, men som bekendt har kommunen med fuld politisk opbakning drøftet samarbejde også med Hjørring og delvist Løkken-Vrå kommuner. - Selv om kommunerne bliver større, vil de stadig være for små til at løse beskæftigelsesindsatsen alene, siger Ivan Leth, blandt andet med henvisning til, at de ledige i så fald vil få en alt for uens behandling alt efter deres bopæl. I aftes var der møde i Lendum Forsamlingshus om strukturreformen, og det kan man i øvrigt læse mere om i fredags-avisen; møderækken afsluttes i aften på Mosbjerg Kro.