Ingen trykudligning ved Lønstrup

Vennelyst skal fodre kysten ud for Lønstrup

LØNSTRUP:Der kommer ingen trykudligningsrør fra Skagen Innovation Center (SIC) i sandet ud for Lønstrup i de næste par år. Det besluttede Udvalget for Teknik og Miljø på et udvalgsmøde i går, hvor der skulle tages stilling til, hvem der skulle have ordren på kystfodring af stranden ved Lønstrup. Der var afgivet otte bud på arbejdet, hvor SIC var kommet med et såkaldt alternativt tilbud i forhold til det udbudsmateriale, som Hjørring Kommune havde offentliggjort, idet SIC ville kombinere sandfodringen af stranden med de såkaldte trykudligningsrør. SICs tilbud lød på 670.000 kr., hvilket var det billigste tilbud, men det anfægtede ikke udvalget, som valgte det næstbilligste tilbud på 684.500 kr., som var kommet fra Vennelyst I/S, Hjørring - og som var i overensstemmelse med Hjørring Kommunes ønsker til kystsikringen. - Så længe der ikke er kommet en endelig rapport, som videnskabeligt beviser, at SICs trykudligningsrør har en effekt, vil vi ikke i gang med rør ud for Lønstrup, siger formanden for teknik og miljø, Ole Ørnbøl (S). Hjørring Kommune vil dog holde nøje øje med et forsøg, som SIC skal til at etablere i Gl. Skagen. - Hvis det viser sig, at trykudligningen ved Gl. Skagen har en effekt om fem år, vil vi da overveje sagen igen. Men i øjeblikket finder vi altså ikke dokumentationen på effekten tilstrækkelig til, at vi ønsker at lade SIC få ordren ved Lønstrup, siger Ole Ørnbøl. SIC har udbedt sig et møde med Kystdirektoratet, Nordjyllands Amt og Hjørring Kommune om sagen, men både direktoratet og amtet har ment, at et sådant møde er formålsløst. Det årlige budget for sikringen af kysten ud for Lønstrup er på 1,2 mio.kr., hvilket deles med 50 procent til Kystdirektoratet og 25 procent til henholdsvis amt og kommune. Differencen fra det afgivne tilbud fra Vennelyst og op til budgettet - en god halv million kroner - bruges til vedligeholdelse af de 10 bølgebrydere, de to høfder ved bådepladsen og skråningsbeskyttelsen, som blev etableret i 1982-83 efter en række møder mellem Trafikministeriet, Kystdirektoratet og Hjørring Kommune. De øvrige tilbud lå fra 689.850 kr. til 833.100 kr.