Lokalpolitik

Ingen tvivl om, at alle regler overholdes

SLAM:På baggrund af avisartikel fra Hildo Rasmussen hvori jeg på byrådsmødet forrige tirsdag skulle have rejst tvivl om hvorvidt Dronninglund Kommune behandler sit spildevand og dermed spildevandsslam korrekt, vil jeg her slå fast: Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at de utroligt dygtige ansatte vi har på spildevandsområdet i Dronninglund Kommune overholder de love og regler, der er på området. Ligeledes er der heller ingen tvivl om, at de landmænd der modtager og udspreder slam på markerne følger de regler, der er på dette område. Mit budskab på byrådsmødet i tirsdags var helt klart at få en debat om, hvorvidt det i fremtiden på landsplan er forsvarligt at udsprede slam på vore marker. Det har jeg en helt klar holdning til, og det var denne holdning jeg luftede på byrådsmødet. Jeg ønsker, tilsyneladende som den eneste i Dronninglund Byråd, ikke spildevandsslam på marker, hvor der avles afgrøder, der indgår i fødevarekæden enten i første eller andet led. Slam bør efter min mening anvendes i industrien, i det omfang den kan, feks. til fremstilling af cement, fremstilling af produkter til sandblæsning, varmeanlæg m.m. Det kunne også være et område, der kunne forskes meget mere i. Men jeg vil gerne slå fast: Jeg rejser absolut ingen kritik af Dronninglund Kommunes behandling af spildevand og slam, vi overholder helt klart de regler, der er på området.