Arden

Ingen udvej fra grusgrave

Vejdirektoratet siger nej til at anlægge til- og frakørselsvej til motorvejen ved Skovmosevej nær Døstrup

Al Kørsel til og fra grusgrave som her i True vil også de næste 20 år foregå på smalle kommuneveje. Arkivfoto: Lars Pauli

Al Kørsel til og fra grusgrave som her i True vil også de næste 20 år foregå på smalle kommuneveje. Arkivfoto: Lars Pauli

Vejdirektoratet siger nej til at koble Skovmosevej på den jyske motorvej. Direktoratet mener ganske enkelt ikke, at investeringen på 20 mio. kroner står mål med behovet. Desuden er Skovmosevejs standard for ringe til at blive opgraderet som tilkørselsvej til motorvejen. En adgang, som i øvrigt ville tiltrække biler helt fra Nørager- og Arden-området, begrunder Vejdirektoratet sit afslag. Den nedslående besked betyder, at mellem 250 og 300 husstande langs de smalle kommuneveje i Døstrup-True-Nysum området også fremover må leve med mellem 200 og 250 daglige lastbiler fordi deres bopæl. - Åhnej, det er ikke rigtigt, lyder Barbara Diklevs spontane reaktion, da NORDJYSKE overbringer hende nyheden. Diklev er sekretær for Nysum Bylaug, som blev stiftet i 1987 - netop med henblik på at forbedre trafiksikkerheden i området. - Jeg forstår simpelt hen ikke det afslag, for jeg synes vitterligt, vi har lavet en velbegrundet og godt gennemarbejdet ansøgning i samarbejde med Mariagerfjord og Rebild Kommuner, siger Barbara Diklev.