Ingen undervisning i modersmål

Lokalpolitik 15. september 2002 08:00

PANDRUP: Irakiske børn på Saltum Centralskole skal ikke længere undervises i deres modersmål. Det har byrådet besluttet, efter at Folketinget har vedtaget nye regler for modermålsundervisning og sprogstimulering. Det er blevet frivilligt for kommunerne, om de vil tilbyde to-sprogede elever undervisning i deres modersmål, men samtidig får kommunerne reduceret deres bloktilskud på grund af de nye regler. Derfor mister Pandrup Kommune 85.000 kr. i tilskud, og det betyder, at kommunen selv skulle finansiere undervisningen i modersmål. De nye retningslinier betyder også, at kommunen skal tilbyde sprogstimulering til to-sprogede børn fra de er tre år, hvorimod grænsen tidligere var fire år. Leif Stevn (S) sagde på byrådsmødet, at han var enig i beslutningen om at fjerne modermålsundervisningen, fordi det ikke var rimeligt at pålægge den enkelte kommune at betale udgifterne. Formanden for børne- og kulturudvalget, Henrik C. Pedersen (V), mente, at der var argumenter for og imod en fjernelse af modermålsundervisningen, men han pegede på, at sprogstimuleringen af de yngste børn bliver styrket. Morten Marinus Jørgensen (DF) understregede, at det ikke var samfundets opgave at lære børnene deres modersmål. - Det er i høj grad forældrenes opgave, sagde han og understregede, at de tosprogede elever bør bruge kræfterne på at lære dansk, når de er i skole.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...