Ingen vækst- fremmere

GRISE:For over ti år siden indførte Danmark som det første land i Europa et forbud mod brugen af vækstfremmere til danske grise. Derfor synes jeg, at det er beklageligt, at der i NORDJYSKE (26.6.) står, at der bruges et vækstfremmermiddel til grise. Det middel, der fremhæves, er tetracyklin, som på lige fod med en række andre behandlingsmidler må anvendes til behandling af sygdom hos grise. Myndighederne har sammen med eksperter udarbejdet en behandlingsliste, som angiver retningslinierne for, hvordan og hvornår diverse lægemidler bør anvendes. Listen, som løbende bliver vurderet og justeret, indeholder også tetracyklin, som er et lægemiddel der kan anvendes til behandling af en række sygdomme. Lægemidlerne ordineres på en recept af dyrlægen efter besøg hos landmanden. Det vil altid være det middel, der er vurderet bedst egnet til behandling af sygdom hos grisene, der bliver ordineret, med hensyntagen til den mindst mulige påvirkning af resistensudviklingen. At der arbejdes seriøst med forbruget af antibiotika i den danske svineproduktion er tydeligt, for allerede i år er forbruget faldet kraftigt, så vi nu er 25 pct. under niveauet for samme periode sidste år. Det skyldes i høj grad fødevareministerens "Gult kort"-ordningen fra 1. juli 2010. Den gang indførte branchen også et frivilligt stop for brugen af de antibiotika, som er kritisk vigtige i behandlingen af mennesker. På denne måde har landbruget gjort en stor indsats for at minimere udviklingen af resistens. Den beslutning er også ført ud i livet, da vores forbrug af disse kritisk vigtige antibiotika næsten er gået i nul.