USA

Ingen ved siden af eller over USA

} NEW YORK: USA's præsident, George Bush, slår i en ny rapport til Kongressen i Washington fast, at det er USA, som er verdens leder, og det skal USA blive ved med at være. For at forsvare denne status agter præsidenten at forbeholde sig ret til at foretage såkaldte forebyggende militærangreb mod lande eller grupper, som hans regering regner for fjender. Det er et af hovedtemaerne i Geoge Bushs doktrin, der står at læse i et dokument med titlen "USA's Nationale Sikkerhedsstrategi". Dokumentet blev i dag bragt i avisen The New York Times, og det ventedes, at Washington-administrationen senere i dag vil offentliggøre det officielt. /ritzau/