Ingen vending i syne i byggeriet

Januar viste ingen tegn på forbedring i virksomhedernes ordrebeholdning.

byggeriet er ramt af faldende ordrer.

byggeriet er ramt af faldende ordrer.

KØBENHAVN:Virksomheder, der repræsenterer 67 procent af beskæftigelsen, rapporterer her og nu om en mindre ordrebeholdning end normalt. Kun 2 procent har en større ordrebeholdning end normalt. - Når man ser på virksomhedernes ordrebeholdning, er der intet lyspunkt i horisonten. Som i det meste af 2009 er ordrebeholdningen meget lille – og virksomheder, der repræsenterer hele 67 procent af beskæftigelsen, skønner, at den er mindre end normalt – og så lavt har den altså ikke tidligere været ved indgangen til et nyt år, forklarer økonomisk konsulent Andreas Fernstrøm, Dansk Byggeri. Den store nedgang i ordrebeholdningen kommer til udtryk i beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen, som er faldet med en fjerdedel på bare to år. Samtidig stiger ledigheden kraftigt. Ved udgangen af 2009 var ledigheden kommet op på 13,2 procent i bygge- og anlægsbranchen, og det er mere end en fordobling i forhold til ét år tidligere, hvor ledigheden var 6,1 %. - Når man ser på udviklingen i ordrebeholdningen, er der udsigt til, at ledigheden stiger endnu mere, siger Andreas Fernstrøm. - For det første har den nuværende lange periode uden en stor ordreindgang betydet, at stort set alle opgaver fra højkonjunkturen er fuldført. Samtidig betyder den nuværende lave ordreindgang, at der ikke er nogen vending i syne i den nære fremtid – vi forventer således, at ledigheden i bygge- og anlægsbranchen vil fortsætte med at stige ind i 2010, slutter Andreas Fernstrøm.