Ingen vil kendes ved fire træer på en skrænt

Placeringen af fire træer, der stikker op af en skrænt på en fredelig villavej i Hobro, er endt som en tung papirsag hos Vejdirektoratet i København.

Er skråningen, hvor disse træer vokser, en del af vejens samlede areal? Nej, mente Hobro Kommune først. En måned senere ændrede de mening. 
foto: torben hansen

Er skråningen, hvor disse træer vokser, en del af vejens samlede areal? Nej, mente Hobro Kommune først. En måned senere ændrede de mening. foto: torben hansen

Det sker efter, at Hobro Kommune har været i tvivl om, hvem træerne egentlig tilhører. Det burde ellers være simpelt, havde beboerne nær skrænten håbet. De ønsker nemlig træerne fjernet, de skygger for al solen ned til deres huse. Først sagde kommunen, at træerne stod på en offentlig vej, hvorfor de nok skulle fjerne dem. En måned senere blev svaret ændret til, at de stod på en såkaldt privat fællesvej. En af beboerne undrer sig over svaret. Så vidt han kan se ud fra sin færden i paragrafjunglen, kan man ellers kun betegne sådan en vej på den vis, hvis den er en del af grundarealer og farbar for kørsel. Det kan man vist ikke sige en skrænt med træer er, har han påpeget. Hobro Kommune har derfor sendt sagen til Vejdirektoratet for enten at få en udtalelse eller hjælp med afgørelsen.