EMNER

Ingen vil køre www.hals.dk videre

Opfordring til i stedet at deltage i debatten på www.detnyeaalborg.dk

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Hals Kommune blev berømte for deres IT-projekt med det digitale gadekær. Ambitionerne var store, men endte med at chat-delen bruges af meget få.

HALS:Borgerportalen, debatforaet, www.hals.dk vil afgå med døden sammen med Hals Kommune. Ambitionerne og forventningerne var store. Alle skulle kunne komme til orde, foreninger, institutioner, borgerne skulle kunne komme i dialog med de kommunale politikere, børnene og de unge skulle have deres egen side, og man vil le forsøge at få de unge til interaktivt at stykke kommunens ungdomspolitik sammen. Fem et halvt år fik det digitale gadekær, der blev officielt åbnet 31. august i 2001 som en del af et IT-fyrtårnsprojekt støttet med 422.75 kr. fra Det Digitale Nordjylland. Men med kommunesammenlægningen skal der findes en anden løsning for, hvem der skal køre gadekæret videre. Og det er der ingen, som vil. Tommelfingeren ned Byrådet besluttede, at man ville tilbyde det til foreningslivet, men på et borgermøde om emnet, hvor der mødte 18 personer op, vendte de alle tommelfingeren nedad. Formanden for Erhvervsforeningen, Limfjorden NordØst, Mogens Kjeldsen, V. Hassing, har svært ved at se, hvad foreningen skal bruge ”gadekæret” til, da erhvervsforeningen har sin egen hjemmesiden. - Vi har så mange foreninger i landet, at jeg ikke kan se, vi skal lave en forening for at få det igang, og debatdelen gider vi ikke overtage. Jeg tror ikke på ideen mere, præciserer Mogens Kjeldsen. På borgermødet var der en almindelig opfattelse af, at debatniveauet ikke var af særlig høj kvalitet, og i stedet for Hals.dk var der opfordringer til at deltage i debatten på detnyeaalborg.dk. Men selvom ingen viste større interesse for at overtage ”gadekæret”, så mødes man igen til september med Hals Kommune efter at have tygget det igennem i foreningsregi. - Vi har en konstruktiv dialog med foreningerne, men de var ikke klar til at tage opgaven. Til september bliver foreningerne indkaldt igen, fortæller centerleder Mette Kristoffersen. Webmasteres rejst ”Gadekæret” har haft to webmastere, der nu er rejst til Aalborg Kommune. Opgaven varetages derfor af Centerafdelingen på rådhuset i Gandrup. Borgerforeningen i Gandrup var også repræsenteret, og formanden, Ernst Maahn, har svært ved at se målet med det lokale gadekær, når man smelter sammen med Aalborg Kommune. - Jeg er ked af det på kommunens vegne, for dette digitale forum var det, de blev berømte på. Men dialogen med kommunen drypper ud ved kommunesammenlægningen, og så er det ikke længere en lokaldebat. Det er også en kendsgerning at der er meget få (politikere. red.), der fører en diskussion med borgerne, siger Ernst Maahn. Med en relancering af Aalborg.dk håber han på en rimelig områdeopdeling, som man kan bruge i foreningsregi i den gamle kommune.