Ingen vil tage ansvar for elforurening

Uvidenhed og manglende forskning præger danske myndigheders holdning til hvorvidt elektricitet påvirker helbredet

Borgere fra Hesthavevej i Sindal har i 11 år kæmpet forgæves for at blive taget alvorligt - men danske myndigheder anerkender ikke at elektricitet kan påvirke borgernes sundhed. Foto: Mette Nielsen

Borgere fra Hesthavevej i Sindal har i 11 år kæmpet forgæves for at blive taget alvorligt - men danske myndigheder anerkender ikke at elektricitet kan påvirke borgernes sundhed. Foto: Mette Nielsen

Danske myndigheder har indtil videre ikke udvist den store interesse for hvorvidt affaldsstrøm kan indvirke negativt på menneskers sundhed og ingen vil tilsyneladende tage ansvar for spørgsmålet. I flere andre lande, bl.a. USA, er der stor fokus på problemer med "dirty electricity", og i en rapport fra Europarådets Miljøudvalg, opfordrer man medlemslandene til at tage problemet alvorligt. Som beskrevet i NORDJYSKE Stiftstidende søndag, mener beboerne på Hesthavevej ved Sindal, at de får alvorlige helbredsmæssige gener, som følge af den affaldsstrøm der cirkulerer i nettet. Flere af de seks familier på vejen har været udsat for uforklarlige forhøjelser af blodtrykket, snurren i fingre og ben, krampe, hjerteflimmer og en følelse af at der er "myrer i gulvet". Op i Folketinget Folketingsmedlem Bent Bøgsted (DF) har rejst sagen i Folketinget, hvor han afventer svar fra Minister for Sundhed- og Forebyggelse, Astrid Krag (SF). Affaldsstrøm, også kaldet Dirty Electricity, opstår når den rene strøm har passeret gennem f.eks. el-apparater og el-sparepærer, hvor spændingen "hakkes" i stykker og returnerer i nettet som "uren strøm" . Kan ikke finde fejl Både Sikkerhedsstyrelsen og elselskabet Nord Energi har foretaget målinger på Hesthavevej, som ikke kan påvise fejl eller spændinger, der overskrider de tilladte grænseværdier. Derfor vil Nord Energi ikke montere et filter på sit el-net, som ifølge rådgivende firmaer muligvis kan fjerne de spændinger, som autoriseret el-installatør Vagn Larsen fra firmaet Feltfri, har registreret, Han har konstateret, at der cirkulerer en diffus, uren strøm mellem husene Men da spændingerne ikke overskrider de fastsatte grænseværdier, betegner elselskabet sagen som en "nabostrid", som beboerne selv må løse ved eventuelt at installere filtre hver især. Regler skal overholdes Sikkerhedsstyrelsen opgave er udelukkende at kontrollere, at de gældende regler overholdes - styrelsen har blandt andet pålagt beboerne at genetablere den jordforbindelse som var slået fra i et af husene, fordi det mindskede de helbredsmæssige gener. Men man forholder sig ikke til de problemer beboerne har oplevet. En pressemedarbejder i Sikkerhedsstyrelsen, der hører under Erhvervs- og Vækstministeriet, oplyser til NORDJYSKE; at man i styrelsen "desværre" ikke har nogen, der har dette som sit kompetanceområde. Fra styrelse til styrelse Sikkerhedsstyrelsen henviser til at sagen ligger i Sundhedsstyrelsen under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, "som skal vurdere om EHS er en sygdom". EHS er en forkortelse for Electromagnetic Hypersensitivity, der beskriver nogle menneskers muligvis større følsomhed overfor påvirkninger fra elektricitet og elektromagnetiske spændinger. I Sundhedsstyrelsen har man imidlertid ikke undersøgelser i gang der drejer som lige præcis det problem, der er beskrevet i sagen fra Hesthavevej. - Vi har ikke specifikt vurderet, om der kan være effekt på helbredet af returstrøm og forstyrrelser i el-systemets frekvenser i private hjem, siger specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen Niss Skov Nielsen. Han henviser til, at man fra Sikkerhedsstyrelsen har fået oplyst at fænomenet er noget der "almindeligvis ikke forekommer" i en husstands elnet, og "hvis det forekommer, er det kun kortvarigt og det kan måles". Niss Skov Nielsen oplyser, at man i Sundhedsstyrelsen har kendskab til at der muligvis kan være effekt på helbredet af elektromagnetiske felter, primært i forbindelse med højspændingsledninger. Behandlet af Europarådet Europarådets miljøudvalg har beskæftiget sig med problemerne og oplyser i en rapport fra maj i år, at "de potentielle sundhedsmæssige effekter af lavfrekvente elektromagnetiske felter, der omgiver el-ledninger og elektriske apparater, er genstand for igangværende forskning". Rapporten fastslår, at "man må respektere forsigtighedsprincippet og revidere de nuværende grænseværdier" og advarer imod at man venter på at der føres videnskabelige og kliniske beviser for skadevirkningerne, fordi man risikerer, at det kan føre til "meget store helbredsmæssige og økonomiske konsekvenser, som det var tilfældet med asbest, blyholdig benzin og tobak".