Ingen vil være børne- og ungelæge i Skagen

SKAGEN:Skagen Kommune vil nu forsøge, om stillingen som børne- og ungelæge kan besættes via et samarbejde med Frederikshavn og Sæby, efter at Skagen Kommune gennem flere år forgæves har forsøgt at søge via et samarbejde med Hirtshals. - Vi har søgt at få besat stillingen gennem flere år uden held. Hidtil har vi været nødt til at løse problemerne via to forebyggende besøg hvert år af sundhedsplejersken i Skagen, men den klare besked fra Indenrigsministeriet er jo hvert år, at der skal ansættes en børne- og ungelæge, hvad vi da også gerne ville, men hidtil har vi ikke fået ansøgninger fra nogen, fortæller formanden for social- og sundhedsudvalget Bjarne Kvist (S). - Stillingen som børne- og ungelæge i Skagen er kun på otte timer om ugen, og det er også baggrunden for, at vi har søgt sammen med Hirtshals, der har et tilsvarende behov. Men der er jo lægemangel i Nordjylland, og der er åbenbart ikke lige nogen, der har lyst til at komme til Skagen og kun arbejde otte timer om ugen for derefter at skulle have otte timer i Hirtshals. - Så det kunne måske være en af de positive ting ved kommunesammenlægningen, at man kunne højne standarden på dette område og gøre det mere attraktivt for en læge at søge stillingen. Sæby har lige fået ansat en børne- og ungelæge, for øvrigt med en læge, der har været ansat på Skagen Sygehus, så der var måske en mulighed, siger Bjarne Kvist.