Ingeniører og læger bag ny livreddende teknik

Siemens-selskab vil udnytte kunstig intelligens udviklet af nordjyske forskere

AALBORG:Hvor læger indtil i dag med betydelig usikkerhed har vurderet lungefunktionen på basis af røntgenbilleder eller ved at lytte sig til den med et stetostoskop, tilbyder forskere på Aalborg Universitet for fremtiden en ny, meget mere præcis måleteknik. Dermed kan man meget hurtigt stille en korrekt diagnose og sætte ind med den rette behandling, så man redder patientens liv. Den nye, patenterede metode er udviklet af docent Steen Andreassen og en gruppe forskere på Center for Modelbaseret Medicinsk Beslutningsstøtte ved Aalborg Universitet i samarbejde med Anæstesisektor Nordjylland og hjerteafdelingen på Aalborg Sygehus. Måleteknikken er baseret på kunstig intelligens. Populært sagt dresserer man en computer til at stille en diagnose ved hjælp af data fra lungernes reaktion på forskellige grader af ilttilførsel. Oplysningerne fra lungerne bearbejdes i et sæt matematiske formler, og derefter står man med et meget klart øjebliksbillede af lungefunktionen. Man ved nøjagtig, hvad der forstyrrer iltoptagelsen, og kan eksempelvis ordinere vanddrivende medicin. Metoden til at måle lungefunktionen er en udløber af et 10 år gammelt forskningsprojekt, og i dag står man med en prototype af udstyret. Men der skal yderligere udvikling til, før måleudstyret kan tages i brug og sættes i produktion. Siemens-Elema AB, der er verdens største producent af respiratorer, har allerede vist så stor interesse for den nordjyske måleteknik, at det svenske selskab indgået en tre-årig forskningskontrakt med Aalborg Universitet med et budget på omkring syv millioner kroner. Sammen med Siemens-Elema AB arbejder forskerne på at få tilpasset målemetoden, så den kan anvendes sammen med en respirator. Forskerne har allerede udviklet en prototype, der er så lille, at den kan transporteres på et rullebord. De livsvigtige målinger kan derfor foretages direkte på afdelingen, og patienten skånes dermed for de belastninger, som en flytning indebærer. Siemes Elemas går efter at indbygge teknikken i fremtidige respiratorer, så den vil kunne anvendes til alle patienter, der ligger i respirator. Docent Steen Andreassen fra Center for Modelbaseret Medicinsk Beslutningsstøtte tror på, at den patenterede målemetode kan betyde et kommercielt gennembrud for medicinsk teknik i Nordjylland. - Vi ønsker at fremme en udvikling, hvor medicinsk teknik bliver en væsentlig del af Nordjyllands erhvervsgrundlag. Der eksisterer allerede et godt uddannelsesmæssigt og forskningsmæssigt udgangspunkt på universitetet, og det næste skridt må være at fremme den erhvervsmæssige aktivitet på området. Det kan ske ved at danne nye virksomheder som spin-off fra universitetet, ved at støtte eksisterende virksomheder eller ved som i vores tilfælde at få internationale selskaber til at investere i forsknings- og udviklingsarbejde, siger han. Opfinderne har desuden selv etableret et nyt firma, Cardiotech ApS, i første omgang blev den støttet med seed-kapital af NOVI Innovation A/S. I øjeblikket arbejdes der på at finde venturekapital, så firmaet kan udvikle et apparat, der kan måle lungefunktion på hjertepatienter. Hvis målemetoden slår an, er der et meget stort internationalt marked for et sådant apparat.