Ingeniører robuste i forhold til finanskrise

De rådgivende ingeniører har foreløbig holdt stand mod den finanskrise, der i øjeblikket ryster verdensøkonomien i sin grundvold, og det vil de gøre i mindst et halvt års tid endnu.

Det fastslår Henrik Garver, administrerende direktør for Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, der repræsenterer 385 firmaer. - Vi befinder os i øjeblikket i en stagnation for branchen, men som det ser ud i øjeblikket er der ikke tegn på en alvorlig nedtur indenfor den nærmeste fremtid. Men det er klart, at bliver der tale om en langvarig krise, kan situationen blive rigtig alvorlig, siger Henrik Garver, der bygger sin vurdering af situationen i dag på en frisk konjunkturmåling blandt medlemsvirksomhederne. Mangel på arbejdskraft - Og den viste blandt andet, at mere end 50 procent af vores medlemmer fortsat forventer at mangle arbejdskraft om et halvt år, siger Henrik Garver. Blot ni procent vest for Storebælt og to procent øst for forventer færre beskæftigede, mens de resterende firmaer forventer uændret beskæftigelse. Samtidig fortæller målingen om fortsat omend lav vækst i tilgangen af nye ordrer. - Så indtil videre er branchen ikke påvirket dramatisk i negativ retning. Der er stadig vækst i branchen, omend den ikke er på samme niveau som i de foregående år, siger Henrik Garver, der generelt mener, at det ikke er til ugunst for firmaerne, at væksten foregår i lavere tempo. - Mange firmaer har haft svært ved at dække behovet for ingeniører. Nu er der mulighed for at få balance mellem opgaver og ordrer, siger direktøren. Når de rådgivende ingeniører endnu ikke for alvor mærker krisen, hænger det ifølge Henrik Garver sammen med, at branchen er relativt robust i forhold til konjunkturudsving. Flere 'ben' at stå på - De fleste firmaer har flere ?ben? at stå på, og derfor kan de i perioder, hvor et felt svigter, bruge kræfter på andre områder, for eksempel energi- og miljøområdet, hvor der er stor aktivitet, siger Garver. Desuden giver branchens traditionelt høje udenlandske aktivitetsniveau ekstra robusthed. - Danske ingeniørfirmaer har eksempelvis mange opgaver i Mellemøsten, hvor de er engageret i olieudvinding, trafikanlæg og lufthavnsbyggerier, som ikke så let lader sig påvirke af krisen, siger Henrik Garner. Der er dog enkelte firmaer, der har fået krisen at føle, og det er især dem, der primært har haft fokus på boligbyggeriet. - Men de fleste firmaer indenfor byggeriet har imidlertid flere ?ben? at gå på såsom erhvervsbyggeri og offentlige institutioner, siger direktøren og udpeger det betydelige behov for skolerenoveringer, som et arbejdsfelt, der kan bidrage til at bære branchen gennem krisen. For at være tæt på branchens udvikling har FRI som konsekvens af finanskrisen besluttet at gennemføre en ekstraordinær konjunkturmåling i januar, et kvartal før normalt.