Overenskomster

Ingeniørforening stævner McDonalds

{ KØBENHAVN: Ingeniørforeningen i Danmark mødes nu i retten med den danske afdeling af McDonalds-kæden. Ingeniørernes forening har stævnet burgerkæden på vegne af en ingeniør, der er opsagt efter syv års ansættelse. Han fik derefter oplyst, at de aktieoptioner, som han havde optjent, kunne anvendes i løbet af et år. Så længe man er ansat, gælder en periode på 10 år. Ingeniørforeningen mener ikke, at McDonalds kan inddrage den ansattes ret til at bruge optionerne. Foreningen henviser til, at optionerne ifølge dansk ansættelsesret ikke er et gode, som man mister, når man stopper i virksomheden. Der er tale om løn, som er optjent på linje med andre goder. Ingeniørforeningen peger også på, at Højesteret i en lignende sag mod firmaet Intel tidligere har slået fast, at en ansat har ret til aktieoptioner på de vilkår, som gives på det tidspunkt, de tildeles./ritzau/