Lokalpolitik

Ingrid Hejslet bliver Q-spidskandidat

Kristendemokraterne med fællesliste til sammenlægnings-byråd

SÆBY:Byrådsmedlem Ingrid Hejslet, Sæby, bliver spidskandiat for Kristendemokraterne til valget af det byråd, der skal forberede kommunesammenlægningen - og samtidig bliver det første byråd for den nye Frederikshavn Kommune. Kristendemokraterne har her besluttet at opstille en fællesliste. Partiet har startet forberedelserne til valget. I den forbindelse er der nedsat en arbejdsgruppe, som på tværs af de nuværende kommunegrænser arbejder hen mod valget.Som formand for gruppen er valgt Kurt Munch.Gruppen vil blive afløst af en bestyrelsen for en Q-kommuneforening, når storkommunen bliver er en realitet. Finn M. Christensen, Gærum - Kristendemokraternes folketingskandidat iSæbykredsen - oplyser, at der her i foråret skal holdes opstillingsmøder, efter at det er besluttet, at Ingrid Hejslet skal være spidskandidat. - Fælleslisten kommer til at bestå af en god blanding af kandidater fra de nuværende Sæby og Frederikshavn kommuner. Samtidig arbejder vi på at finde kandidater i Skagen, fortæller Finn M. Christensen. Partiet har meget aktive vælgerforeninger både i Frederikshavn og Sæby, men ingen iSkagen. Alligevel håber vil at finde kandidater blandt KD-medlemmer der. I alt har Kristendemokraterne ca. 200 medlemme i de tre nævnte kommuner. - Så der er et godt og solidt bagland at trække på, og vi tvivler da heller ikke på, at det vil lykkes os at blive repræsenteret i det nye, store byråd med 31 medlemmer, fastslår Finn M. Christensen. Vi skal nok få lavet en stærk liste.