EMNER

Ingstrup Efterskole underholder

} JUL: Torsdag eftrmiddag danner Ingstrup Kirke ramme om Ingstrup Efterskoles musikalske juleafslutning. Ingstrup Menighedsråd gør opmærksom på, at alle er velkomne til at overvære elevernes og lærernes sang og musik. } INTEGRATION: Pandrup Kommune har indgået en aftale med Aabybro Kommune på integrationsområdet. Det indebærer, at integrationscentret Domino fremover skal undervise og tage sig af sagsbehandlingen for borgere fraAabybro Kommune. Målet er på sigt at få en lavet en fælles løsning i hus i forbindelse med kommunesammenlægningen. } SYGEDAGPENGE: Socialforvaltningen behandler i øjeblikket omkring 190 sager om sygedagpenge, og det er en lille stigning i forhold til tidligere år. Ifølge socialudvalgsformand Frits Pedersen (S) plejer tallet at ligge omkring 175 sager. Han mener, det forholdsvis høje tal hænger sammen med, at mange af kommunens borgere er ufaglærte og derfor har et hårdt og nedslidende arbejde. } Rita Blendstrup m.fl. har solgt Sarasvej 54, Ingstrup, til Marianne Gade Blenstrup og Ole Blenstrup. Ejendomsværdi 750.000 kr. } Heine Blach Jensen har solgt Sinnesvej 36, Ingstrup, til Poul Meldgaard. Ejendomsværdi 1.300.000 kr. } 2FX - 2GH Kettrupgård, Ingstrup m.fl. har solgt matr. nr. 2AX beliggende Sinnesvej, Ingstrup, til Poul Meldgaard på andel. Ejendomsværdi ej oplyst. } 2FX - 2GH Kettrupgård, Ingstrup m.fl. har solgt matr. nr. 2AX m. fj. beliggende Sarasvej. Ingstrup, til Marianne Gade Blenstrup og Ole Blenstrup. Ejendomsværdi ej oplyst. } Steen Ortved har solgt Stellavej 12 F, Saltum, til John Sørensen på andel. Ejendomsværdi ej oplyst. } Steen Jan Ortved har solgt Stellavej 16, Saltum, til John Sørensen. Ejendomsværdi 1.050.000 kr. } Elly Jørgensen har solgt Skjulsmarksvej 26, Ingstrup, til Kurt Jørgensen. Ejendomsværdi 350.000 kr. } Boet efter Arne Jørgensen har solgt Skjulsmarksvej 26, Ingstrup, til Elly Mølgaard Jørgensen. Ejendomsværdi 350.000 kr. } Svend Kristensen har solgt Ribergaardsvej 13, Hune, til Helle Bille. Ejendomsværdi 900.000 kr. } Lene Jensen m.fl. har solgt Rødhusvej 52, Jetsmark, til Carina Skrøder og Søren Kristoffersen. Ejendomsværdi 330.000 kr.