Ingstrups pensionister sluttede sæsonen

INGSTRUP:Formand Ejler Ottov kunne i sin beretning se tilbage på et år med god søgning til de forskellige aktiviteter, da Ingstrup Pensionistforening sluttede vintersæsonen med generalforsamling kombineret med fællesspisning. På et møde i januar viste Ejler Ottov og Inga Lise Pakula lysbilleder fra Norge, og det var samtidig en appetitvækker forud for foreningens 6-dages sommertur til Norge. I februar var ældrerådsformand Bent Jensen på besøg, og sidst på måneden var der H.C.Andersen-eftermiddag med lærer Knud Søndergård, Taars. Ved den årlige vinterfest i marts var harmonikaorkestret Nordenfjords med til at skabe en rigtig hyggelig aften for pensionisterne. Der var genvalg til samtlige de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg