Fjerritslev

Inhumant samfund

Hvad er der ved at ske med det danske samfund? For øjeblikket bevæger det sig i den helt forkerte retning.

Det inhumane samfund har holdt sit indtog med krav til grundforskningen om, at den skal kunne betale sig i kroner og ører - en total mangel på integrationspolitik, inhuman behandling af asylansøgere, stramninger på højskoleområdet i Grundtvigs fædreland, hindringer for oprettelse af friskoler, loft over kontanthjælpen, jagt på folk, der oppebærer sygedagpenge osv., osv. Måske er det hele ikke regeringens skyld, men desværre lader den sig trække rundt af et menneskeligt uansvarligt parti som Dansk Folkeparti med de toneangivende sorte (præste)fætre. Ingen af dem optræder som præster længere - og de skulle aldrig have gjort det, da de begge totalt har misforstået ånden i det kristne budskab. Den, der handler om næstekærlighed og tolerance. Man skammer sig efterhånden over at være dansker. Mogens Elgaard apoteker, Søndergade 14, Fjerritslev