Lokalpolitik

Initiativgruppen føler sig sat ud på sidespor

Tager skarp afstand mod et welness-center med et morskabsbassin og et forvokset badekar

SÆBY:Den initiativgruppe, der langt hen ad vejen har forberedt opførelsen af en svømmehal i Sæby, føler sig sat ud på et sidespor.Den tager skarpt afstand fra afgørende elementer i det forlig,Venstre, Socialdemokratiet og Kristendemokraterne har indgået forud forS byrådets behandling af svømmebad-planerne i morgen, tirsdag. - Vi er fuldstændig enige om, at vi ikke ønsker et welness-center med et morskabssbassin og et "forvokset badekar". Vi er oprørte over forligspartnernes udmelding om, at det ikke er et krav, at svømmebadet skal have et bassin med de internationale standardmål på 25 gange 20 meter, siger initiativgruppens formand Kurt Nielsen. Det tager vi skarp afstand mod. Han oplyser, at gruppen i weekenden sendte samtlige 21 byrådsmedlemmer en skrivelse, hvor den redegør for sin indvendinger mod forligspartiernes planer. De gælder bl.a. også den placering, forligspartierne går ind for - og det forhold, at deres forslag går på, at svømmebadet først og fremmest skal opføres til det brede publikum og i mindre grad til sportsfolk og sportsturisme. Manglende dialog - Vi er skuffede over den manglende dialog, efter at vi efter et stor forarbejde sendte byrådet en ansøgning om anlægstilskud til et svømmebad, tilføjer Kurt Nielsen. - Det undrer os meget, at de tre byrådsgrupper uden forudgående debat åbenbart har bestemt, hvordan svømmebadet skal se ud, og hvad det skal indeholde. Skal være 25 meter bassin Om forliget har initiativgruppen bl.a. disse bemærkninger: - Det er fint med den foreslåede welness-del med specialbade, varmtvandsbassin og et lavtvands-øvebassin. - Men, vi behøver ikke et separat morskabsbassin. Vi foreslår i stedet en almindelige rutchebane placeret uden for selve bassinet, tilføjer Kurt Nielsen og nævner samtidig initiativgruppens væsentligste indvending mod den indretning, forliget indebærer: - Der tales om, at et svømmebassin til undervisning af skoleelever ikke nødvendigvis skal være 25 meter langt. Men det skal det. Hvis man fravælger et 25 meter bassin, fravælger man nemlig samtidig de muligheder, det vil give idrætten, motionssvømmere, idrætsturisme - og samtidig ikke mindst markedsføringsværdien overfor turisme, hoteller og øvrige erhverv.Man fravælger også muligheden for ar starte en svømmeklub. Ikke det brugerne vil - Vi ser også meget gerne et welness-område, men bestemt ikke uden et 25 meter bassin, siger Kurt Nielsen. - Det er både skuffende, og undrer os meget, at de tre byrådsgrupper uden at tage det mindste hensyn til vores arbejde og uden at lytte til de kommende brugere, fremkommer med planer, der efter vores opfattelse helt givet vil ende med et morskabs- og welness-center. Men, vi tror ikke, at det er det, brugerne vil, men derimod en fremtidsikret løsning, hvor welness og idræt kan finde sammen i et spændende hus. Forkert placering Initiativgruppen skriver i henvendelsen til byrådsmedlemmerne: -Et svømmebad med de normale faciliteter krydret med muligheder for specialbade og varmtvandsbassiner bør placeres der, hvor offentligheden og byens besøgende er og kommer. - Hvis der er tale om et desperat forsøg på at få svømmebadet placeret påg runden ved det nye bibliotek og det kommende kulturhus og få bygningen tilpasset grunden - i stedet for at finde en grund, der passer til bygningen - så er vi meget indforstået med at vente, indtil den rigtige placering er fundet.Sæby har trods alt ventet i mange år og kan sikkert også vente de sidste seks-syv måneder, hvis det skulle blive løsningen. Initiativgruppen peger videre på, at en placering ved Sæby Fritidscenter vil give samdriftsfordele. Den opfordrer alle byrådsmedlemmer til igen at se på initiativgruppens ansøgning - og til "endnu en gang at overveje, om det ikke er en idé at lytte til bl.a. dette oplæg.Vi har lyttet til de kommende brugere. Byg endelig et svømmebad.Om det er rundt eller trekantet spiller ikke den store rolle.Det skal bare som minimum indeholde et 25 meter bassin".