Advokatvirksomhed

Inkasso koster kassen

Der er ingen økonomi i at sende ubetalte regninger på under 3000 kroner til inkasso.

Selv om det ikke er store beløb kan det komme til at koste firmaer kassen at sende mindre regninger til inkasso. Arkivfoto

Selv om det ikke er store beløb kan det komme til at koste firmaer kassen at sende mindre regninger til inkasso. Arkivfoto

Minimumsudgifterne til diverse gebyrer og salærer for at køre en inkassosag gennem fogedretten løber nemlig op i næsten det samme beløb. Det betyder, at virksomheder med mindre beløb til gode skal være forholdsvis sikre på, at skyldner efter at have været en tur i fogedretten betaler, hvad han skylder. - Men ofte betaler skyldner ikke, selv om fogedretten har sagt, han skal, eller han er uden midler, og så ender inkassosagen altså med et samlet tab på dobbelt så meget som den ubetalte regning i sig selv, siger advokat Jacob Thorup Larsen fra advokatfirmaet HjulmandKaptain. Husk signalværdien Selv om et isoleret økonomisk regnestykke peger i den retning, så advarer Jacob Thorup Larsen mod, at virksomheder over en bred kam smider ubetalte regninger på under 3000 kroner i papirkurven, inden kravet ender i fogedretten. - Det vil hurtigt rygtes, at en virksomhed ikke forfølger sine småkrav, og det vil tiltrække dårlige betaalere og i sidste instans betyde større tab i fremtiden, siger han. Derfor opfordrer Jacob Thorup Larsen til, at virksomheder, der skriver mange mindre regninger ud, alligevel sender ubetalte regninger på under 3000 kroner til inkasso. - Det er et vigtigt signal at sende til kunder med dårlig moral, siger han.