Overenskomster

Inkompetent ledelse

Verden er bogstaveligt ved at falde sammen for fødderne af os. Huspriserne er i nærmest frit fald. Energi- og fødevarepriserne stiger nu så eksplosivt, lønstigninger og skattelettelser ædes hurtigere af inflation med nye olie- og fødevare-prisforhøjelser.

VKO:Verden er bogstaveligt ved at falde sammen for fødderne af os. Huspriserne er i nærmest frit fald. Energi- og fødevarepriserne stiger nu så eksplosivt, lønstigninger og skattelettelser ædes hurtigere af inflation med nye olie- og fødevare-prisforhøjelser. Det giver os danskere en direkte reallønsnedgang for første gang i 15 år. Der går ikke en dag uden at vi hører om nye katastrofer, Kina, Burma. Det er bare de seneste par ugers katastrofer. Her dover har vi de faste katastrofer som klimakatastrofen, fødevarekrisen, energi krisen og det økonomiske kollaps. F.eks. gør klimakatastrofen nu Nordpolen sejlbar og isfri i denne sommer. Midt i denne orkan af katastrofer udefra, hvad var den vigtigste debat herhjemme i Dansk Folkepartis AndeDam'mark?. Jo, tørklæder, på dommerstanden og muslimske tørkæder i det danske samfund som sådan. Nu er det blevet politisk anstændigt at være anti muslimsk i AndeDam'mark. Jeg gider ikke spilde et ord mere på DF og deres tåbelige tørklæde/islam-debat eller en inkompetent finansminister med rod i regnskabet. Jeg finder det langt mere konstruktivt at rette fokus på de problemer, som DF tåbelige tørkæde/islamdebat-larm overdøver. Vi Danskere, vi, der ikke lever i overklasse-Danmark, mærker nu alle en direkte nedgang i vores realløn. Det sker for første gang i 15 år. De daglige leveomkostninger truer os nu direkte på vores livskvalitet og velfærd. Vi trues direkte af en hob af kriser. Energi/olie krisen, fødevarekrisen, den økonomiske krise og klimakrisen. Kriser, der er en faktisk realitet i vores hverdag. Vi mærker krisen, når vi handler benzin/diesel, mad og de daglige fornødenheder. Mange af vores svage medborgere oplever nu, at overtrækket i banken sidst på måneden vokser, uden at de har evner til at møde de nye voksede udgifter med nye indtægter til at dække for den inflation, der nu udhuler deres i forvejen stramme økonomi. Det giver yderligere social udstødelse af stadigt flere af vores medborgere. Allerede nu giver de voksede udgifter os alle en extra leveomkostning på ca. 12.000-15.000 kr. pr. familie om året. Tal fra dengang, hvor olien kun kostede ca. 100 dollar pr. tønde, jo, det er langtid siden, det var nytår. Nu koster olien over 130 dollar pr. tønde. Til sommer kommer afregningen for det sidste års varme forbrug. Dette vil komme som et stort økonomisk chok for rigtigt mange af de svage udsatte familier. Flere seriøse eksperter taler åbent om, at vi skal realistisk forvente olie priser på +200 dollar pr. tønde i en meget nær fremtid. Flere og flere nu ellers stærke familier vil bukke under. Fødevareprisen og energipriserne og arbejdsløsheden rammer socialt skævt fra bunden og op efter i samfundet. Tænk det er kun seks måneder siden, at overklasse-Danmark snakkede om ”overophedning af økonomien”. Fødevarerne og energipriserne følger naturligt olieprisen med op. Det giver yderligere inflation med en yderligere nedgang i vores realløn. Danmark har i løbet af de seneste syv år været i konstant højkonjunktur. Trods denne højkonjunktur er den sociale udstødelse direkte målbar i salgstallet for den ektreme luksus. Siden 2001 er antallet af svage familier, der sættes ud af deres lejeligheder, vokset med 77 pct.. Det er VKO's Danmark. Når det går godt, hvordan kommer mon det sociale massemord til at se ud, når Danmark kommer ud i virkelig krise? Hvad vil VKO gøre for at støtte de socialt svage medborgere fra den totale sociale deroute? Vi kan faktisk godt gøre noget for at dæmme op for krisen. Før krisen virkeligt rammer os med fuld kraft. Dette faktum bliver enten bevist ignoreret eller bare overhørt af det dogmatiske flertal, bestående af VKO. Danmark har behov for massiv krisestyring, hvor vi igen sætter ny gang i samfundshjulene. Ved massivt/målrettet at gå i gang med at erstatte usikker dyr fossil energi med stabil, forsyningssikker, lokalt produceret, vedvarende energi. Hele Danmarks boligareal trænger til ca. 200 mm mere isolering i hulmuren. Udskift oliefyret hjemme hos hr. og fru Jensen med vedvarende energi og masser af nye danske vindmøller biogasanlæg mm. Det sætter folk i arbejde. Og ny gang i økonomien. Energibesparelser og vedvarende energi stopper effektivt for inflationen hos hjemme os hr. og fru Danmark. så stoppes hullet, der udhuler vores økonomi. Brug vores oliemilliarder som aktiv katalysator for denne proces. For bankerne og realkreditselskaber lukker snart for yderligere private udlån ganske som vi så det i krisen først i 90'erne. Vores fremtid og liv afhænger nu vores politikeres evner til at holde fokus på de faktiske reelle problemer, der møder os Danskere og resten verden for tiden. VKO er blevet til partier, der højt løftet og arrogant ikke befinder sig i den samme virkelighed, som en stor del af den danske befolkning nu lever i. Deres debatter om tørklæder og indvandrere som det største samfundsproblem er i sig selv et symptom på det problem, der er i DF"s AndeDam'mark. VKO's ledelse af Danmark kan beskrives med ét ord: Inkompetence.