Danmark

Innovation på rette vej

Vi skal innovere og producere os ud af de problemer, vi står over for i Danmark, Europa og verden som helhed. Ingen tvivl om det.

Men heller ingen tvivl om, at det skal være på den smarte måde, akkurat som det Radikale Venstre lægger op til i deres nye udspil til innovationsstrategi. Den rette kurs for morgendagens innovation handler for mig at se bl.a. om følgende tre overskrifter. Løsninger: Hensigten med at innovere må være at tjene penge og sikre en bedre verden. Morgendagens innovation må nødvendigvis tage afsæt i globale udfordringer. Intet andet giver mening i en verden, hvor naturresurserne er begrænsede, og hvor 9 milliarder mennesker skal leve side om side i 2050. Ingen ønsker sig mindre af fremtiden end det vi i dag tager for givet i Danmark. Nye produkter, virksomheder, markeder og holdbare vækstrater må tage afsæt heri. De globale udfordringer er flot understreget i det Radikale Venstres udspil. Viden: Et sikkert afsæt i globale udfordringer forudsætter en solid viden om hvilke globale og europæiske udfordringer vi egentlig står over for, og hvordan de er forbundne. Vi må sikre et solidt overblik over globaliseringens udfordringer og muligheder. Uden dette overblik risikerer vi, at der innoveres løsninger ét sted, som siden hen viser sig at skabe endnu større problemer andre steder. Netværk: Den innovation der skal finde sted må være åben. Selvfølgelig vil virksomhederne fortsat have deres egne innovationsafdelinger, men det springende punkt bliver at knytte an til co-creation i åbne netværk. Co-creation er allerede meget udbredt i IT-verdenen. Tag f.eks. Drupal , som er et program til redigering af websider. Drupal har globalt flere end en ½ million udviklere. Sammen udgør de et do-cracy, hvor det er ens bidrag og evner til at løse fælles problemer, der er det afgørende for ens status. Etableringen af åbne innovationsnetværk har imidlertid også en anden, mindst lige så vigtig funktion. Det handler om at sikre morgendagens globale, progressive alliance. Sagen er, at det ikke er nok at innovere nye produkter, som kan løse et globalt problem. Produktet er først noget værd, når der er en køber. Her tror jeg det bliver nødvendigt at skabe helt nye alliancer, hvor f.eks. græsrødder vil skulle arbejde for at bestemte produkter vinder fodfæste. Vi bør i Danmark etablere en åben innovationsramme, som nogle af de 14.000 udenlandske studerende i Danmark måske vil finde interessant. Mange af disse studerende vil senere sidde i stillinger rundt om i verden, hvor de har til opgave at løse problemer af social, miljømæssig eller demografisk karakter. I den forbindelse skader det jo ikke, hvis de på forhånd ved, at der i Danmark findes globalt orienterede virksomheder, som ligger inde med en løsning.