EMNER

Inspektion af alle kendte legepladser i kommunen

HALS:I det sidste år inden kommunesammenlægningen er der lagt op til, at børnene skal have det sjovt og sikkert i de fem bysamfund. Derfor er der for budget 2006 foreslået 400.000 kr. til oprettelse af tre nye offentlige legepladser i byerne Ulsted, Hals og Gandrup, således, at alle bysamfund har en både godkendt og up-to-date legeplads. Der er allerede etableret legepladser i V. Hassing og Hou. Da kulturudvalget har taget den beslutning, at samtlige kommunale legepladser samt legepladser der ligger på kommunal grund skal være absolut sikre, er den kommunale legepladsinspektør igang med at efterse samtlige pladser. Dette arbejde er stadig igang, og ifølge et legepladskatalog er der ialt 19 kendte legepladser. Når legepladsinspektionen er færdig, skal kulturudvalget tage stilling til, om der skal nedlægges legepladser i de byer, som bevilges penge til en ny kommunal legeplads. Af legepladskataloget fremgår det, at tre legepladser er nedlagt, og andre pladser har fået fjernet redskaber, som ikke var sikre.