Inspektør advarer mod karakter-hysteri

UBRUGELIGTErfaren skoleleder kalder sammenligning af karakterer i folkeskolerne for noget nær "uden nytte".

NIBE:En ting er statistik, virkeligheden ofte en helt anden. Sammenligningen af karakterer i folkeskolens ældste klasser fortæller ikke andet end en bette del af sandheden om kvaliteten af undervisningen, og nogle gange er tallene ligefrem misvisende og ubrugelige. - Det svarer til at sammenligne æbler med bananer, og de smager som bekendt ikke ens. Selv om to speedometre på en bil viser forskellige tal, siger det jo heller ikke nødvendigvis noget som helst om kvaliteten af bilen, siger skoleinspektør på Nibe Skole, Anders Bang. Kommunens største skole offentliggør fra juli de lokale karakterer på en hjemmeside. Anders Bang hilser den tvungne offentliggørelse velkommen for at afmystificere brugen af standpunkter om den enkelte elev, men advarer på det kraftigste om misbrug. - Tag nu eksempelvis den mundtlige eksamen i 9. klasse. En censor udpeget af et lokalt skolesamarbejde bedømmer efter egne lokal erfaringer, og underviser han eller hun selv en fagligt svag klasse til daglig er der tendens til, at karaktererne bliver højere, og omvendt kan en censor med en fagligt stærk klasse sagtens tænkes at give lavere karakterer, hvis niveauet er under daglig vande, konstaterer Anders Bang. Han advarer på det bestemteste om at gøre karakterer i folkeskolen til den vigtigste grundsten i bedømmelsen af kvaliteten. - Det handler i bund og grund om alt muligt andet. Er der store udsving, meget store forskelle i gennemsnittet mellem skoler i kommunen, eller mellem Nibe Skole og en anden et helt andet sted i landet, er der grund til at råbe vagt i gevær, men eksemplerne er så få, at vi generelt burde kigge på alt muligt andet for at sammenligne undervisningens kvalitet hos os med andre. Skoleinspektør Anders Bang advarer også om, at forældre til døtre og sønner på de ældste klassetrin bekymrer sig om kvaliteten af podens undervisning alene på baggrund af karakterer. - Det er jo ikke sådan, at en dygtig elev bliver underkuet og sat bagud blot fordi han eller hun er havnet i en klasse med et fagligt niveau under gennemsnittet. Der er plads til 13-taller alligevel, gennemsnitskarakteren i klassen siger jo ofte intet andet, end at sammensætningen nu er sådan og sådan lige netop i år. Det statistiske gennemsnit svinger fra år til år alt efter, hvilke elever der er i en klasse på et givent tidspunkt. - Lærerens indsats kan generelt overhovedet ikke bedømmes efter elevernes karakter-gennemsnit. Vi er rummelige, sådan skal det være, der er plads til alle på et højt fagligt niveau. En kvalitetssikring af undervisningen på skolerne burde i følge Anders Bang handle om noget mere vigtigt end statistik over karakterer: som antallet af undervisningstimer, skoleplaner, skolepædagogiske mål og midler, og sociale aspekter.