Inspektør glad for førsteplads

SÆBY:Skoleleder Hanne Bjørnager, Sæbygårdskolen, kan ikke undertrykke en lille stolthed over, at "hendes" skole har det højeste karaktergennemsnit i kommunen. Men når det er sagt, mener hun ikke, at statistikken er ret meget andet end en pejling. - Man kan ikke måle skolernes kvalitetsforskelle ved at sammenligne karaktergennemsnit. Det er meget mere kompliceret end som så. For nogle elever er et 7-tal en meget flot præstation, mens et 9-tal for andre ikke er godt nok. Det afhænger af vedkommendes evner og udvikling. Lige så lidt mening giver det at sammenligne karaktergennemsnit for skoler. Forholdene fra skole til skole, kommune til kommune og egn til egn kan været vidt forskellige, siger Hanne Bjørnager. Flere timer Ikke overraskende mener hun, at Sæbygårdskolen er god. Ikke så meget på grund af det høje karaktergennemsnit som på grund af skolens gode kultur, 425 dejlige elever og et godt personale. - Vi satser meget på rummelighed og trivsel, fordi det er grundlaget for, at indlæringen lykkes. Vi har et godt og aktivt elevråd og sætter en ære i at give eleverne et medansvar. Vi har kommunens specialklasser hos os, og det er vi utrolig glade for. Det betyder også, at vi i lærerstaben har en ekspertice, som hele skolen kan trække på, siger Hanne Bjørnager. Det er almindelig kendt, at skolerne i Sæby Kommune må klare sig for beskedne midler. Nogle steder er man derfor helt nede på minimumstimetallet. Så galt er det ikke på Sæbygårdskolen, der ligger på et niveau svarende til det vejledende timetal. Og som Hanne Bjørnager udtrykker det, bliver man som elev sikkert dygtigere, hvis man har flere undervisningstimer. Trivsel På Sæbygårdskolen er man som oplyst meget opmærksomme på børnenes trivsel. Og børnene skal trives fra første færd - det vil sige allerede i børnehaveklassen, så de bliver glade for at gå i skole og får et godt forhold til det at lære. - Det er vigtigt, at børnene føler sig trygge, når de starter i skole. Derfor begynder vi allerede et år før det enkelte barn starter i børnehaveklasse at fokusere på skolestarten. Vi har et godt samarbejde med børnehaverne og via forskellige tiltag sikrer vi os, at børnene lærer skolen at kende, inden de starter. Det har vi succes med, og jeg ved positivt, at det er denne indsats, der giver det aktuelle pres på vores indskolingsafdeling, siger Hanne Bjørnager. Hun understreger, at der også rundt omkring på de andre skoler i kommunen leveres et godt stykke arbejde, og hun kan derfor ikke give nogen entydig forklaring på, hvorfor Sæbygårdsskolens elever får højere karakterer. - Jeg er ikke ked af, at det er tilfældet. Men det er heller ikke noget, som skolen skal markedsføre sig på, siger hun.

Forsiden