Skolevæsen

Inspektør på Nordre Skole Karin Bjerregaard Rasmussen

- Det jeg hører er, at vi nu skal til at spare på en folkeskole, der i forvejen - så vidt jeg ved - er den billigste i Nordjyllands Amt. - Jeg ville bruge pengene, så vi ikke kommer ned på et absoult minimumstimetal i folkeskolen. - Jeg ville også gøre alt det skolebyggeri færdigt, der er i gang i Hobro Kommune. Her på skolen har vi generelt for små klasselokaler. Vi kunne vi godt tænke os at få tidssvarende lokaler, så vi kan leve op til intentionerne i folkeskoleloven. - Vores såkaldt midlertidige pavilloner har stået her i 30 år, og de er ved at gå til.