Frederikshavn

Inspirationsdag på frivillig-området

FREDERIKSHAVN:Som en igangsætter i den nye storkommunes frivilligområde afholder De Frivilliges Hus i Frederikshavn en inspirationsdag for både nye og ¿gamle¿ frivillige. Det første kursus løber af stablen tirsdag 9. oktober fra kl. 10 til 15. - Vi kan glæde os over at være i et område af den nordyske region, hvor den frivillige indsats blomstrer som aldrig før, siger Bo Windfeldt Nielsen, der er daglig leder af De Frivilliges Hus i Boensgade. - Det frivillige arbejde er ikke en uegennyttig handling alene for at glæde andre. Tværtimod er det frivillige arbejde en aktiv måde at bruge noget af sin fritid på - både til glæde for sig selv og andre. Derfor er det også vigtigt, at vi tager os godt af både nye potentielle frivillige og frivillige, der allerede er i gang, bl.a. med en inspirationsdag som denne, fortsætter Bo Windfeldt Nielsen. - Selv om der er mange aktive frivillige i Frederikshavn kommune kan der stadig bruges mange flere mennesker rundt omkring i foreningerne, forsikrer man fra De Frivilliges Hus. Derfor inviteres også alle interessede til at melde sig til denne inspirationsdag. Tilmelding skal ske til De Frivilliges Hus senest 3. oktober.