Lokalpolitik

Installatører får sæde i halbestyrelse

BRØNDERSLEV:Brøn-derslev Byråd har sagt god for, at vedtægterne ændres for den selvejende institution Brønderslev Hallen og Brønderslev Svømmehal. Vedtægtsændringen indebærer, at et medlem udpeges af Dansk Arbejdsgiverforening. I de ny vedtægter hedder det, at Dansk Arbejdsgiverforening er repræ-senteret ved én af deres underorganisationer. Personen skal være bosiddende i kommunen. I de gamle vedtægter hed det, at ét bestyrelsesmedlem udpeges af Dansk Arbejdsgiverforening, lokalafdelingen for Brønderslev og Omegn. Baggrunden for vedtægtsændringen er, at Dansk Arbejdsgiverforening har meddelt, at arbejdsgiverrepræsentationen i bestyrelsen for Brønderslev Hallen ikke vil blive fornyet, når den nuværende bestyrelses funktionsmetode ophører. Dansk Arbejdsgiverforening anfører, at man med baggrund i kommunalreformen har besluttet at ændre foreningens regionale arbejde. Bestyrelsen for Brøn-derslev Hallen og Brøn-derslev Svømmehal foreslår, at vedtægten ændres til, at Dansk Arbejdsgiverforening er repræsenteret ved én af deres underorganisationen, og at personen skal være bosiddende i kommunen. Installatørernes organisation ”Tekniq” har meddelt, at de er villige til at overtage Dansk Arbejdsgiverforenings mandat.