Børnepasning

Institutioner kan lægges sammen

Tre-fire børnehaver skal have fælles ledelse, foreslår arbejdsgruppe

FREDERIKSHAVN KOMMUNE: Ord som tilpasning og fleksibilitet skal måske være løsningen på problemet med færre og færre børn i kommunens daginstitutioner. I stedet for at pege på lukning af institutioner, har en arbejdsgruppe barslet med et forslag om en helt anden måde at organisere institutionerne på. Forslaget behandles i børne- og ungdomsudvalget på torsdag. - For at sikre kvaliteten og en bedre udnyttelse af ressourcerne har vi i arbejdsgruppen foreslået større enheder. Det mindsker sårbarheden, forklarer institutionschef Lars Falk Hoffmann, der er formand for arbejdsgruppen. Hver institution skal stadig have en daglig leder, men et nyt led med områdeledere bygges ind i organiseringen af daginstitutioner. Tre-fire institutioner skal have en fælles områdeleder. - Vi beholder institutionerne rent fysisk, hvor de ligger nu, men med en områdeleder vil de virke som en institution. Medarbejderne på tre institutioner er i princippet ansat i samme institution, og vi kan nemmere flytte medarbejderne derhen, hvor behovet er. Med en områdeleder satser kommunen også på at styrke udviklingen i det pædagogiske arbejde. - Vi lægger ikke op til, at der skal lukkes institutioner. Det er ikke nødvendigt i øjeblikket, forklarer Lars Falk Hoffmann. Men på et tidspunkt vil det faldende børnetal selvfølgelig få konsekvenser. Befolkningsprognoser otte år frem i tiden tyder på, at antallet at børn mellem 0 og fem år vil falde med 19 procent. Altså groft sagt hvert femte barn. Her og nu er situationen imidlertid forholdsvis stabil, men med store lokale variationer. I Skagen lukkede man en institution for et par år siden. Derfor er der i øjeblikket overbelægning i nogle børnehaver. - Vi ved, at børnetallet falder markant i Skagen, og allerede næste år passer antallet af institutionspladser til behovet, udtaler Lars Falk Hoffmann. Derefter vil der igen være tomme institutionspladser i Skagen. I Frederikshavn- og Sæbyområdet er der også en vis overbelægning i øjeblikket. - Men på et tidspunkt passer antallet af børn og pladser sammen - og derefter går det nedad, forudser Lars Falk Hoffmann. Arbejdsgruppen foreslår, at den nye struktur træder i kraft per 1. januar 2009. - Det er kun et forslag. Vi aner jo ikke, hvad politikerne mener. Og vi skal selvfølgelig også forhandle med de faglige organisationer, slutter Lars Falk Hoffmann. Arbejdsgruppen anbefaler også, at der gøres en særlig - og tidlig - indsats over for børn og familier med særlige behov, og at der etableres vuggestuepladser i den sydlige del af kommunen. Det skal også afklares, hvorledes selvejende institutioner og puljeinstitutioner kan indgå i en ny struktur, ligesom reglerne for pladsgaranti skal omformuleres.