Børnepasning

Institutioner lægges sammen

Vuggestue og børnehave på Skagensvej får fælles ledelse og bestyrelse

HJØRRING:Vuggestuen Vuggestuen og Børnehaven ved Bjergene lægges fra 1. januar 2004 sammen til én institution. Det har kommunens børne- og undervisningsudvalg besluttet. De to institutioner er naboer på Skagensvej, hvor kun parkeringsareal og offentlig sti adskiller de to institutioner. - Når vi gør det her, så hænger det dels sammen med, at vi tror at to små institutioner kan have fornøjelse af hinanden på mange leder - blandt andet ved at der bliver frigjort flere timer til at være sammen med børnene. Dels fordi vi må erkende, at det er svært at få ledere til små institutioner i dag, siger formanden for udvalget Else Købstrup (V). Sammenlægningen er aktualiseret af, at vuggestuens leder netop her 1. oktober er gået på pension. - Stillingen slåes op og skal besættes fra 1. januar, siger Else Købstrup. Der skal være en fælles leder og to afdelingsledere. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra bestyrelse og medarbejdergruppe i begge institutioner har set på sammenlægningen forud for beslutningen. For den har det været vigtigt at holde fast i, at fordelingen af de tildelte ressourcer til vuggestue og børnehave ikke kan ændres af institutionen. Medlemmerne har også ment, at det var vigtigt at understrege, at børnene skal være i de afdelinger, de er indskrevet i. - Der kan dog nok være situationer, hvor de store vuggestuebørn kan lave noget sammen med de yngste børnehavebørn, siger Else Købstrup. Vuggestuen Mariehønen er i øjeblikket vuggestue for børn fra hele kommunen, og det skal den fortsat være. Når børnene er for store til at gå der, skal de visiteres til en børnehave i deres eget distrikt. Der skal i forbindelse med sammenlægningen etableres en ny, fælles bestyrelse med fem forældrerepræsentanter og to medarbejderrepræsentanter. Af de fem forældrerepræsentanter skal tre vælges blandt forældre til børnehavebørnene, mens to skal være forældre til børn i vuggestuen. Sammenlægningen af de to institutioner er nummer to i kommunen. Sidste år blev Spiloppen lagt sammen med børnehaven Regnbuen. Disse institutioner er naboer på Nordens Allé. Frem til nytår ledes vuggestuen Mariehønen af souschefen.