Børnepasning

Institutioner skal holde mere ferielukket

Besparelser tvinger politikere til indgreb.

For at børnehaverne i yderområderne i Hjørring Kommune til næste år fortsat kan holde længere åbent i hverdagen, så betyder det nu at der indføres en ekstra ferieuge i kommunens dagpleje, vuggestuer, børnehaver, Fritidsordninger og klubber i hele Hjørring Kommune. I forbindelse med budgetforliget for 2011 blev der vedtaget besparelser på den udvidede åbningstid og den ugentlige åbningstid. Derudover blev alle kommunens institutioner pålagt at holde ferielukket i uge 29 og 30. Efter børne- og undervisningsudvalget ønske blev det besluttet, at man skulle have lov til at bruge 700.000 kr. på at købe den udvidede åbningstid tilbage i yderdistrikterne, hvor forældrene typisk pendler langt og derfor har brug for at aflevere tidligt og hente sent. Nu har børne- og undervisningsudvalget så besluttet, at indføre endnu en ferielukket uge. I uge 31 bliver personalet i institutionerne tvunget til at holde ferie. Forældre kan dog stadig få deres børn passet, hvis de skal på arbejde. - Der vil og være åbent i nogle institutioner. Det betyder, at de børn der skal passes muligvis skal passes i en anden institution i de uger der holdes ferielukket, siger formanden for børne- og undervisningsudvalget, Viggo Bilde (UP). I år var det 150 børn, som havde behov for pasning i de tre uger i sommerferien.