Integration skal være konkret

Dialog og initiativer med målrettet indhold er vejen til vellykket integration, mener ny formand for integrationsråd.

Skolevæsen 13. februar 2011 12:01

- Vi skal fremhæve de gode historier men også synliggøre, hvor der er behov for nytænkning, siger Nuuradiin Hussein, der blev valgt til ny formand for Integrationsrådet i Aalborg Kommune tidligere på ugen. Han lægger vægt på, at integration skal være konkret og i øjenhøjde med dem, det handler om. - Jeg har altid været meget optaget af, hvordan man kan tænke integration i praksis, så det ikke bare bliver ord i med- og modvind. Vi skal passe på, at integration ikke bliver et diffust begreb, hvor det er svært at se det reelle indhold. Døre skal åbnes For Nuuradin Hussein og Integrationsrådet er det vigtigt, at man skaber nogle vilkår, der åbner flere døre for både børn, unge og voksne med anden etnisk baggrund end dansk. Derfor fortæller ham også med glæde om flere konkrete initiativer, der allerede har båret frugt. - Integrationsrådet og Børnenes Kontor har de seneste år arrangeret et ferieophold for de dårligst stillede etniske familier og personale fra nogle af de institutioner, der arbejder med børnene. Tilbagemeldingerne fra personalet er, at de gode forhold varer ved efter ferien, og at det er lettere at komme ind i familierne nu - og få dem ud og deltage i børnenes aktiviteter i både skole og fritid. Og i efteråret stod Integrationsrådet for debatten "De unges medborgerskab", der satte fokus på, hvordan etniske unge bliver aktive medborgere. Nødvendige rollemodeller Ifølge Nuuradiin Hussein er Aalborg foregangsby, når det gælder integration af familier med anden etnisk baggrund end dansk. Og han roser kommunens indsats. - Det er blandt andet derfor, vi ikke ser ghettoer som i de øvrige store byer, siger han, der dog ikke lægger skjul på, at der stadig er mange steder, man kan gøre en indsats. - Børnene kan have faglige og sociale problemer i skolen eller fritiden, mens nogle unge har problemer med at fastholde en ungdomsuddannelse og at finde en læreplads. Derfor er en aktiv dialog med erhvervsliv, skoler og uddannelsesinstitutioner vigtig, slår Nuuradiin Hussein fast. - Vi har brug for rollemodeller, gode eksempler at følge. Nuuradiin Hussein er uddannet socialrådgiver, og han er i dag ansat i Aalborg Kommune med særligt fokus på børn og unge i Aalborg Øst. Respekt og forståelse Netop i kraft af sit job får han megen erfaring og inspiration, han kan bruge i Integrationsrådet. - Jeg møder jo både børn og voksne og hører deres historie. Vi har direkte kontakt, så jeg kan se hvor skoen trykker. I følge Nuuradiin Hussein handler den vellykkede integration om at få en by, der afspejler sit samfund. At alle føler sig godt tilpas, og at der er gensidig respekt og forståelse, så man i fællesskab kan værne om de danske værdier. Og der er dialog vejen frem, understreger Nuuradiin Hussein igen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...