Integration uden drama

Hvilshøj opfordrede kommunen til at bygge bro til virksomheder

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Integrationsminister Rikke Hvilshøj (V) blev budt velkommen til Hobro af sin partifælle borgmester Jørgen Pontoppidan. FOTO: MOGENS ANTHONSEN

HOBRO:Integration af indvandrere og flygtninge er et emne, der kan bringe sindene i kog, og Hobro er den by i Nordjylland, der har den største koncentration af fremmede, når man lige ser bort fra Aalborg. Men borgmester i Hobro Jørgen Pontoppidan (V) forsikrede, at der ikke lå noget i, at mødet med integrationsminister Rikke Hvilshøj i går var henlagt til netop dramalokalet på Søndre Skole. Tværtimod understregede Pontoppidan over for ministeren, at der ikke er problemer mellem danskere og udlændinge i Hobro. - Det skyldes, at Hobro har forsøgt sig med nytænkning, blandt andet med aktiveringsprojektet Hobrovikaren, der desværre blev standset af beskæftigelsesområdet, konstaterede Pontoppidan. Mødet med integrationsminister Rikke Hvilshøj var for forvaltningschefer, lokalpolitikere og repræsentanter for virksomheder, der arbejder med integration i det daglige. Hvilshøj er på rundrejse til danske kommuner, der har gjort sig erfaringer med integration, og hendes budskab er, at de kommuner, der gør en aktiv indsats for at fremme integrationen, også opnår resultater. - Arbejdsløsheden er den laveste i 30 år, og hvis vi ikke skulle kunne få indvandrere og flygtninge i arbejde nu, så ved jeg ikke hvornår. Flere og flere virksomheder skriger på arbejdskraft, og kommunerne kan skabe mødet mellem de to parter, opfordrede Rikke Hvilshøj. Tidligere skoledirektør i Hobro Kurt Kristensen gav sit bud på, hvorfor det er lykkedes at undgå sociale problemer med andengenerationsindvandrere i Hobro Kommune. - En forklaring er den ungdomsgarantiordning, som Hobro Kommune indførte i begyndelsen af 1980’erne som den første. Ordningen gav alle unge ret til en uddannelse eller et arbejde med uddannelsessigte, og hvor hver enkelt deltager fik en nøje jobbeskrivelse i en job-bog. En ordning, der som Kurt Kristensen pegede på, er meget lig den, som undervisningsminister Bertel Haarder nu vil indføre. Kommende formand for arbejdsmarkedsudvalget i Mariagerfjord Kommune Finn Cilleborg (S) sagde, at integration ikke kun er lig med beskæftigelse. En af nøglerne til en vellykket integration er efter Cilleborgs mening demokrati og medbestemmelse. Han stillede i udsigt, at kommunen vil gå i dialog med de fremmede, for eksempel ved at nedsætte et integrationsråd. - I Mariagerfjord spørger vi og lytter til de mennesker, der handler om, sagde han.