EMNER

Integrationen bliver sværere

FYRINGER:Aalborg kommunes Integrationscenter mister stillinger svarende til godt 28 personer. Det er anden gang i løbet af et år der fyres medarbejdere for at spare penge. Efter Socialrådgiverforeningens opfattelse får Aalborg kommune vanskeligt ved at opfylde sine egne mål for integrationen - som er - "...øge antallet af flygtninge og indvandrere der bliver selvforsørgende." Alle er enige om at gode danskkundskaber er afgørende for flygtninge og indvandreres muligheder på arbejdsmarkedet. Derfor vil fyringen af dansklærere betyde yderlig marginalisering af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. De dårlige danskkundskaber der bliver konsekvensen besværliggør også samarbejdet med børnenes skoler og institutioner og vanskeliggør dermed den nødvendige forældrestøtte. Blandt de fyrede er en familierådgiver der arbejder med uledsagede børn og unge og traumatiserede børn. Med fyringen er der stor risiko for at disse børn isoleres og i værste fald skal anbringes. Så det der umiddelbart fremstår som en besparelse kan over kort tid føre til meget dyre foranstaltninger der koster kassen. Aalborg har været forskånet for de problemer ghettodannelserne i Århus og Odense har medført. Med fyringerne af blandt andet en boligmedarbejder og tolk er der risiko for at der vil ske uhensigtsmæssige boligplaceringer og flygtningene vil ikke få den rådgivning, der kan være med til at forebygge sociale problemer. Fyringerne giver flere opgaver til de tilbageblevne medarbejdere og udover det giver forringelse af arbejdsmiljøet, så betyder det konkret at Aalborg kommune får vanskeligt ved at overholde Servicelovens tidsfrister, hvorved statsrefusionen kan gå tabt. Vi opfordrer politikerne og forvaltningsledelsen til at ændre beslutningen, så der fortsat kan sikres socialfaglig kvalitet i integrationsarbejdet, og medarbejderne undgår at sagspresset øges yderlig med en ekstra stresset arbejdssituation til følge.