EMNER

Integrationen går fortsat godt

Foreningen Positiv Sameksistens i Mariager/Assens arbejder på at etablere en tilsvarende støttegruppe i Hobro

Integration af flygtningene i Mariager-området er gået så godt, at de aktive ny flytter fokus mod Hobro og satser på at danne en ny afdeling af Positiv Sameksistens. Billedet er fra foreningens bowlingtur i februar.Privatfoto

Integration af flygtningene i Mariager-området er gået så godt, at de aktive ny flytter fokus mod Hobro og satser på at danne en ny afdeling af Positiv Sameksistens. Billedet er fra foreningens bowlingtur i februar.Privatfoto

Foreningen Positiv Sameksistens, der i sin tid blev stiftet for at hjælpe flygtninge og indvandrere i Mariager-Assens området er lige ved at have opfyldt en væsentlig del af sin formålsparagraf, nemlig hjælp til integration. Der er kun seks familier tilbage eller ca. 20 personer, og kun en enkelt familie har stadig brug for meget hjælp. Mange er flyttet til Hobro, har fået computer, bil og en bedre bolig, men det kan alligevel knibe, når der f.eks. kommer et brev fra kommunen eller en anden myndighed. Det er bl.a. baggrunden for, at en gruppe ildsjæle med Grete Sønderskov Larsen fra Hobro i spidsen er i gang med at lave en ny gruppe eller forening i Hobro. Positiv Sameksistens har netop holdt generalforsamling på Landegangen i Mariager, hvor formand Elsebeth Hesselberg glad kunne konstatere, at foreningens arbejde har båret frugt. Mitzi Koitzsch, Bent Walbom og Grete S. Larsen blev genvalgt til bestyrelsen. Næste udspil i foreningen bliver deltagelse i stormøde på Brandbjerg Højskole 19-20. marts, fællesspisning i Hobro 9. april og en tur til Viborg Svømmehal i maj.