Integrationen har været en fiasko

Lederen af integrationsafdelingen er fyret

SKAGEN:Integrationen af flygtninge i Skagen har været en fiasko. I en konsekvens af den erkendelse sker der en strukturændring på Virksomheden Skagen. Leder af integrationsafdelingen, Lis Dam Hansen er allerede fyret. Hun er sagt op med udgangen af november. I øjeblikket er hun sygemeldt. Efter tre års integrationsarbejde med flygtninge - hovedsageligt fra Irak - er kun to kommet i ordinært arbejde. - Det må kunne gøres bedre, erkender direktør på Virksomheden Skagen, Johnnie Møller Knudsen. Formanden for social- og sundhedsudvalget, Bjarne Kvist (S) giver sine embedsmænd ret. - Integrationsarbejdet har langt fra været en succes, siger han efter at udvalget i enighed har vedtaget nye mål for integrationen. Ny struktur på VIS I følge Johnnie Møller Knudsen lægges intergrationsafdelingen sammen med løn- og administrationsafdelingen på Virksomheden Skagen. En ud af tre lederstillinger er indtil videre sparet. - Ny leder af integrationsarbejdet bliver Gerda Møller. Hun har endnu ikke meget forstand på integrationsarbejde, erkender direktøren. - Men hun har forstand på ledelse. Det er hendes stærke side og det er præcist det, vi har brug for nu, konstaterer Johnnie Møller Knudsen. - Vi kom meget uheldig fra start for tre år siden, blandt andet på grund af lederskifte. Jeg er ked af at måtte erkende at de fleste af flygtningene efter integrationsperioden nu er på kontanthjælp. Det er ikke godt nok, siger Johnnie Møller Knudsen. Inden for det første år fik to læger hurtigt arbejde uden for Skagen. Senere er tre-fire familier flyttet ud af kommunen, to har arbejde og resten er på kontanthjælp. Kontanthjælp - Vi kan naturligvis ikke acceptere, at de fleste ender på kontanthjælp. Derfor prioriterer vi aktiveringsdelen højt i fremtiden. To-tre uger efter ankomsten til Skagen, skal flygtningene ud og arbejde. På den måde lærer de den danske kultur og det danske sprog, siger udvalgsformand Bjarne Kvist. Han erkender, at det kan være svært at finde arbejde til dem, men han håber på velvilje fra kommunens virksomheder. Han nævner, at det for eksempel er en succes for de sudanere, som kom i slutningen af sidste år og nu arbejder på Karstensens Skibsværft. Sådan måtte det gerne gå for alle flygtninge fremover. Af andre mål kan nævnes, at integrationsarbejdet skal være en del af arbejdet på VIS iøvrigt. Derved bliver arbejdet mindre sårbart overfor fravær ved sygdom og ferie. Kassen lukkes Desuden skal der være mere konsekvens på arbejdspladsen VIS. Uanset om man er på kontanthjælp eller integrationsydelse, bliver der trukket i løn, når man har ulovligt fravær. Kommunen kan dog maksimalt trække 30 procent af lønnen. - Desuden har man pligt til at deltage i de åbne tilbud. Vi lukker kassen, hvis man ikke møder op, siger Johnnie Møller Knudsen. En voksen forsørger over 25 år får 10.522 kroner om måneden i integrationsydelse. Beløbet er det samme, hvis man er på kontanthjælp. Beløbene falder gradvist, hvis man er under 25 år eller ikke er forsørger. Det er skattepligtigt. Flygtninge, der kommer til landet efter 1. juli må "nøjes" med starthjælp, der er det halve af integrationsydelsen. Arbejdet i integrationsrådet er også nærmest ikke-eksisterende. Ved hver ny byrådsperiode skal der vælges et nyt integrationsråd. Det er ikke sket. - Vi har ikke haft overskud til at indkalde til møde, udtaler Johnnie Møller Knudsen.